3. november 2013 / zjavenie Panny Márie v Dechticiach

07.11.2013 09:57
TV OROL: Púť ku Kráľovnej pomoci, Dechtice, 3. november 2013

Ani sychravý “dušičkový” čas neodradil niekoľko stoviek pútnikov, aby prišli ku svojej Matke, ktorá sa zjavuje na hore Boričky v Dechticiach. Tak aj v túto novembrovú prvú nedeľu si všetci prítomní odniesli hrejivý dotyk Jej lásky a ochrany.  Na Boričkách som sa stretol aj s našimi dvomi kandidátmi (Anton Barták a Majka Sluková) a tak sme celé Naše Slovensko zasvätili a vložili do rúk a Srdca Kráľovnej pomoci.  Anton Selecký

 

VIDEO - záznam zo zjavenia Panny Márie

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA