336 miliónov nútených potratov v Číne stačilo. Zasiahne OSN?

17.08.2013 11:42
DÁTUM ZDROJA: 
31. Jul 2013

New York – Aktivistka za ľudské práva Reggie Littlejohnová podala sťažnosť na úrad OSN, ktorý má v kompetencii výkon dohľadu nad dodržiavaním práv žien. Žiada, aby zakročili proti čínskej politike jedného dieťaťa a jej totalitnému režimu nútených potratov, gendercídy a obchodovania s ľuďmi.

Organizácia Women’s Rights Without Frontiers (Ženské práva bez hraníc), ktorej je prezidentkou, predložila Komisii OSN pre postavenie žien (UNCSW) „sťažnosť vo veci nútenej populačnej kontroly“.

Dokument cituje závery, ktoré UNCWS na svojom nedávnom zasadnutí v marci prijalo. Sľubovali v nich „odstrániť a prijať opatrenia na predchádzanie násiliu proti ženám a dievčatám v oblasti zdravotnej starostlivosti, vrátane ... nútených zdravotníckych zákrokov,“ konkrétne „núteným sterilizáciám, núteným potratom a nútenému používaniu antikoncepcie“.

Čínska vláda je vo svete hlavným páchateľom ,nútených zdravotníckych zákrokov,ʻ práve takých, ktoré popisujú závery UNCSW,“ napísala Littlejohnová.

Čína sa chváli zabránením 400 miliónov narodení od zavedenia politiky nútenej kontroly populácie v roku 1979 a naďalej, v rozpore s medzinárodnými normami ľudských práv, pokračuje v násilných sterilizáciách žien, ktoré už mali jedno dieťa (alebo vo výnimočných prípadoch dve) a v potratoch každého dieťaťa, ktoré prekračuje vládou stanovený limit.

Len od začiatku roka 2013 Littlejohnová napočítala trinásť incidentov:

o    február – úradníci pre plánovanie rodiny po hádke s rodinou zrazili 13-mesačné dieťa, tretie v rodine,

o    marec – 42-ročná Yang Yuzhiová spáchala samovraždu po tom, ako musela pretrpieť dve nútené sterilizácie, ktoré nedopadli dobre a ktorých následkom trpela neznesiteľnými bolesťami,

o    23. máj – 26-ročná tehotná matka Zhang Yinpingová zomrela po nútenom potrate v šiestom mesiaci tehotenstva,

o     o dva dni neskôr – 22-ročná žena porodila „dieťatko 59“ a „náhodne“ ho spláchla do záchodu. Skutočnosť, že slobodná matka nemala povolenie na pôrod, zohrala v tejto „náhode“ určite svoju úlohu,

o    júl – úradníci pre plánovanie rodiny údajne vybili Li Fengfeiovej zub, keď jú nútili  „súhlasiť“ s núteným potratom. Následne ju po potrate v 18. týždni nechali v kritickom stave.

Nútené potraty sú oficiálne vládne znásilňovanie,“ uviedla Littlejohnová.

Kvôli nerovnováhe pohlaví, ktorá je následkom selektívnych potratov v prospech bábätiek-chlapčekov obsadila Čína tretie miesto v správe Ministerstva zahraničia USA o obchodovaní s ľuďmi (TIP Report).

Littlejohnová, okrem požiadavky, aby sa Peking vyjadril k svojim populačným stratégiám, tiež požiadala OSN, aby prešetrila vlastný úrad - Populačný fond OSN (UNFPA) - za spoluvinu na politike jedného dieťaťa.

Uvádzame sťažnosť v plnom znení:

Organizácia Women’s Rights Without Frontiers podáva nasledujúcu Sťažnosť vo veci nútenej populačnej kontroly na Komisiu OSN pre postavenie žien:

Komisii OSN pre postavenie žien (UNCSW):

Som zakladateľkou a prezidentkou organizácie Women’s Rights Without Frontiers, neziskovej, nenásilnej koalície na boj s nútenými potratmi, gendercídou a sexuálnym otroctvom v Číne. Táto sťažnosť sa týka čínskeho núteného plánovania rodičovstva.

Ako určite viete, naša organizácia predložila za posledné dva roky viacero sťažností. UNCSW síce potvrdila ich prijatie, Čína však na ne nikdy nereagovala. Sme presvedčení, že s ohľadom na medzinárodné pobúrenie vyplývajúce z nútených potratov a gendercídy v Číne by sa patrilo, aby táto krajina zaujala stanovisko k našim oficiálnym sťažnostiam.

Prijaté závery“ UNCSW odsudzujúce nútené plánovanie rodičovstva

Témou roka 2013 UNCSW bola Eliminácia a zabránenie všetkým formám násila voči ženám a dievčatám. Neexistuje väčšie násilie voči ženám než nútený potrat do deviateho mesiaca tehotenstva. Ako ukazujú prípady spomenuté nižšie, samotné ženy niekedy zomierajú následkom týchto násilných zákrokov. Voči dievčatám neexistuje väčšie násilie než gendercída, ktorá si vyžiadala až 200 miliónov životov dievčat určených na potrat len preto, že boli dievčatami.

Women’s Rights Without Frontiers bola poctená, že mohla realizovať štyri prezentácie o nútených potratoch a gendercíde v Číne na pôde UNCSW v marci tohto roku. Na troch z nich sme premietali film „It’s a Girl“ („Je to dievča“), závažný dokument o gendercíde v Indii a v Číne. Naša organizácia síce nepodporuje všetky „závery,“ ktoré UNCSW prijala pre rok 2013, schvaľujeme však nasledujúci text:

34. Komisia vyzýva vládu na všetkých úrovniach a podľa potreby aj príslušné subjekty v systéme OSN, medzinárodné a regionálne organizácie ... aby prijali nasledujúce kroky:

... (aaa) Odsúdiť a prijať opatrenia na zabránenie násilia voči ženám a dievčatám v oblasti zdravotnej starostlivosti, vrátane ... nútených zdravotníckych zákrokov alebo takých, ktoré sú vykonávané bez informovaného súhlasu a ktoré môžu byť nezvratné, ako napríklad nútená hysterektómia, nútený cisársky rez, nútená sterilizácia, nútený potrat a nútené používanie antikoncepcie ... [1]

Tieto prijaté závery znamenajú potvrdenie, že nútené zdravotnícke zákroky sú formou násila voči ženám a volajú po ich medzinárodnom odsúdení. Naša organizácia cíti, že hlasy stoviek miliónov trpiacich Číňaniek boli zo strany UNCSW vypočuté a sme za to vďační.

Spomenuté ciele sú zároveň prvým krokom k ukončeniu tohto druhu násilia. Síce odsudzujú nútené plánovanie rodičovstva vo forme nútených zdravotníckych zákrokov, nezaujímajú však nijaký postoj ku gendercíde, selektívnym potratom, odvrhnutiu a fatálnemu zanedbávaniu bábätiek-dievčatiek. Ak UNCSW bráni práva žien, musí sa postaviť aj proti selektívnym potratom až 200 miliónov dievčat.

Čínska vláda je navyše hlavným svetových páchateľom „nútených zdravotníckych zákrokov“ takého druhu, o akom sa hovorí v prijatých záveroch UNCSW. Táto medzinárodná organizácia by mala zreálniť svoje prijaté závery predložením tejto sťažnosti čínskej vláde a požadovať odpoveď.

Organizácia Women’s Rights Without Frontiers žiada prešetrenie Populačného fondu OSN (UNFPA)

Komisia OSN pre postavenie žien by sa mala riadiť svojou vlastnou radou a „odsúdiť a prijať opatrenia na zabránenie násilia voči ženám ...“ aj tak, že prešetrí aktivity UNFPA v Číne. Bývalý minister zahraničných vecí Colin Powell zistil, že táto organizácia je spoluvinníkom núteného plánovania rodičovstva v Číne. Sme presvedčení, že akékoľvek nezávislé vyšetrovanie súčasných praktík UNFPA by dospelo k rovnakému záveru.

UNCSW by neboli prví, kto sa pokúsil o takéto prešetrenie. Európsky parlament, jasným úderom proti čínskej politike jedného dieťaťa, prijal rezolúciu, ktorá tvrdo odsudzuje nútené potraty a nedobrovoľnú sterilizáciu tak v Číne, ako aj na celom svete. Rezolúcia pripomína aj Feng Jianmeiovú, ženu podrobenú násilnému potratu v júni 2012 v siedmom mesiaci tehotenstva. Rezolúcia 2012/2712 (RSP) „silne odsudzuje rozhodnutie prinútiť pani Feng k potratu a celkovo nesúhlasí s praktikami nútených potratov a sterilizácií, zvlášť v kontexte politiky jedného dieťaťa“. Rezulácia ďalej stanovuje, že „EÚ poskytla a stále poskytuje finančné prostriedky organizáciám zainteresovaným v čínskych stratégiách plánovania rodičovstva“ a „vyzýva Komisiu, aby zaistila, že financovanie projektov neporuší“ záväzok Európskeho parlamentu nepodporovať nútenú kontrolu populácie.

Je zrejmé, že Európsky parlament uznal financovanie rodičovského plávania v Číne a vyzval Komisiu na zabezpečenie, aby tieto peniaze neboli spojené s nátlakom. Populačný fond OSN desaťročia pracoval ruka v ruke s čínskou mašinériou kontroly rastu počtu obyvateľstva, ktorá je násilná. Nepochybujeme, že akékoľvek objektívne vyšetrovanie Európskeho parlamentu, OSN alebo iného vládneho orgánu odhalí, že UNFPA napomáha nútenému plánovaniu rodičovstva v Číne. Podobne takéto vyšetrovanie by malo spustiť UNCSW.

Politika jedného dieťaťa spôsobuje voči ženám viac násilia než akákoľvek iná oficálna politika na zemi

Je to čínska vojna proti ženám. Hocijaká diskusia o právach žien, o ľudských právach by bola len šarádou, ak by v jej centre neboli nútené potraty v Číne. Nezáleží, či ste vtejto otázke pro-life alebo ste za slobodu voľby (pro-choice). Nikto nepodporuje nútené potraty, pretože tu nejde o možnosť voľby.  Tu si môžete pozrieť video, na ktorom bývalá ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová razantne odsudzuje nútené plánovanie rodičovstva v Číne.  https://www.womensrightswithoutfrontiers.org/index.php?nav=hillary_clinton

Násilie v Číne sa stalo ešte viditeľnejším v uplynulom roku, čo vyvolalo tak medzinárodnú, ako aj domácu kritiku politiky jedného dieťaťa. Po nástupe prezidenta Xi Jinpinga, ktorý nahradil bývalého prezidenta Hu Jintaa sme dúfali, že dôjde k reforme násilných praktík plánovania rodičovstva. Nanešťastie, nestalo sa.

Práve naopak. Tento rok politika jedného dieťaťa spôsobila veľa utrpenia. Uvedomujeme si, že prípady, ktoré preniknú na Západ, sú len špičkou ľadovca. Na každú rodinu, ktorá na internete zverejní svoju smutnú skúsenosť, pripadajú tisíce alebo milióny tých rodín, ktoré trpia potichu. Každý mesiac tohto roka priniesol novú brutalitu:

o    14. januára 2013 Wang Xiaová, predsedkyňa Komisie pre národné obyvateľstvo a rodičovské plánovanie vyhlásila, že Čína „sa musí neochvejne držať politiky jedného dieťaťa ako národnej stratégie za účelom stabilizácie nízkej pôrodnosti ako hlavného cieľa“. Viac infomácií: Chinese Official Plans to Keep the One Child Policy, Says Maintaining Low Birth Rate is a Priority - https://www.womensrightswithoutfrontiers.org/blog/?p=904

o    4. februára 2013 – úradníci pre plánovanie rodiny sa dostali do sporu s trojdetným párom. Nasledovala bitka, v ktorej úradníci autom zrazili ich 13-mesačné bábätko a zabili ho. Viac infomácií: Father’s Interview about baby crushed to death during One Child Policy enforcement confirms violent coercion - https://www.womensrightswithoutfrontiers.org/blog/?p=938

o    14. marca 2013 sa svet dozvedel, že Yang Yuzhiová sa obesila v kancelárii plánovania rodičovstva v dedine Beizhanglou v okrese Taikang, provincia Henan. Po dvojnásobnej nútenej sterilizácii roky trpela chronickou bolesťou z traumatizujúcich zákrokov. Jej liečba stála rodinu množstvo peňazí, takže pravidelne žiadala Úrad pre plánovanie rodiny o kompenzáciu, ale márne. Jej smrť zároveň zdôrazňuje absenciu právneho štátu v Číne. Zomrela žiadajúc o spravodlivosť. Viac infomácií: Woman’s death by hanging at Family Planning Office – Suicide or Something Else? - https://www.womensrightswithoutfrontiers.org/blog/?p=986

o    19. marca 2013 v Dabanchengu, provincia Hubei, zomrela - po nútenej sterilizácii v rozpore s pokynmi lekára - matka dvoch detí. Viac informácii: Woman dies after forced sterilization - https://www.womensrightswithoutfrontiers.org/blog/?p=1010

o    V marci Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že od začiatku vykonávania opatrení nútenej populačnej kontroly čínskou Komunistickou stranou uskutočnili lekári 336 miliónov potratov, 196 miliónov sterilizácií a 403 miliónov zavedení vnútromaternicových teliesok. Viac informácií: Data reveal scale of China abortions - https://www.ft.com/intl/cms/s/2/6724580a-8d64-11e2-82d2-00144feabdc0.html#axzz2VVYauyQb

o    24. apríla 2013 sa kongresman Chris Smith a organizácia Women’s Rights Without Frontiers pokúsili doručiť na čínsku ambasádu vo Washingtone, D.C. petíciu s 200 000 podpismi proti núteným potratom a gendercíde v Číne. Brány čínskeho zastupiteľstva však zostali zatvorené a namiesto prijatia petície ju radšej odmietli. Viac informácií: Chinese Embassy refuses petition on gendercide, forced abortion in China -https://www.womensrightswithoutfrontiers.org/blog/?p=1109

o    25. apríla 2013 – vyhrážanie sa smrťou príbuzným slepého odporcu nútených potratov Chena Guangchenga. Jeho synovec, Chen Kegui, mal akútny zápal slepého čreva a nepustili ho z väzenia na prípadnú operáciu. Od roku 2012 si tu odpykáva trest za sebaobranu kuchynským nožom, keď vládni agenti zaútočili naňho a jeho rodinu po odhalení, že Chen Guangcheng utiekol. Viac informácií: Blind activist Chen Guangcheng’s relatives receive death threats - https://www.womensrightswithoutfrontiers.org/blog/?p=1058

o    15. mája 2013 v Xinyi City, provincia Jiangsu, viac ako dvadsať úradníkov plánovaného rodičovstva takmer na smrť dobilo farmára, ktorý má so svojou ženou tri deti vo veku 12, 6 a 4 roky. Zhang Futao utrpel vážne zranenia hlavy a následkom bitky je v kritickom stave. Podľa informácií od rodiny má fraktúru lebky a krvácanie do mozgu. Viac informácií: Family Planning Officials Fracture Skull of Family of Three -https://www.womensrightswithoutfrontiers.org/blog/?p=1136

o    25. mája 2013 zomrela po nútenom potrate v šiestom mesiaci tehotenstva žena z mesta Yuyue v Hubei provincii. Viac informácii: Woman dies of forced abortion, six months pregnant - https://www.womensrightswithoutfrontiers.org/blog/?p=1141

o    29. mája 2013 svet obletela správa, že 22-ročná žena spláchla svojho novonarodeného chlapčeka do záchodu. Sme presvedčení, že tento zúfalý čin bol dôsledkom toho, že mala 22 rokov, bola slobodná a bez povolenia na pôrod. Viac informácií: Flushed down toilet, Chinese baby survives - https://www.cnn.com/2013/05/28/world/asia/china-baby-rescue

o    1. júna 2013 – nútený potrat ženy z Yuyue City v provincii Hubei v šiestom mesiaci tehotenstva. Zomrela v dôsledku krvácania. Tento prípad bol krátky čas zverejnený na mikroblogu v čínštine, následne bol však rýchlo odstránený. Viac informácií: https://www.womensrightswithoutfrontiers.org/blog/?p=1141

o    3. júna 2013 noviny China Daily informovali, že mesto v centrálnej Číne zvažuje zavedenie nového zákona, na základe ktorého by slobodné matky museli platiť pokutu až do výšky trojnásobku ich ročného príjmu. Toto nariadenie by pravdepodobne zvýšilo počet nútených potratov u tých žien, ktoré si v mimoriadnych situáciách nemôžu dovoliť platiť také likvidačné pokuty. Viac informácií: New law would fine unmarried mothers -https://www.chinadaily.com.cn/cndy/2013-06/03/content_16558001.htm

o    9. júla 2013 musela nútený potrat v takmer 18. týždni tehotenstva podstúpiť Li Fengfeiová z Bijie City, provincia Guizhou. Úradníci plánovaného rodičovstva jej pri bitke zlomili zub, prinútili ju dať odtlačok na súhlas s potratom a vpichli jej potenciálne smrteľnú dávku potrat vyvolávajúceho lieku. Naposledy ju videli v nemocnici v kritickom stave. Viac informácií z originálneho čínskeho zdroja: https://www.chinaaid.net /2013/07/blog-post_1312.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email& amp;utm_campaign=Feed%3A+chinaaid%2FdpAY+%28对华援助协会%29

Čínska politika jedného dieťaťa spôsobuje sexuálne otroctvo

Správa Ministerstva zahraničia o obchodovaní s ľuďmi (TIP Report) nedávno degradovala Čínu medzi národy tretej kategórie (Tier 3 nation) – štatút, o ktorý sa delí s Iránom, Sudánom a Severnou Kóreou. Tieto krajiny, ak to schváli prezident USA, môžu byť sankcionované. Viac informácií: https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/

Správa TIP opisuje, ako čínska politika jedného dieťaťa, spolu s uprednostňovaním synov, spôsobuje nerovnováhu pohlaví, ktorá je hnacou silou obchodu s ľuďmi a sexuálneho otroctva nielen v Číne, ale rovnako aj v okolitých krajinách.  Správa uvádza mnohé krajiny, z ktorých sú ženy a dievčatá transportované do Číny: „Ženy a deti zo susedných ázijských krajín, vrátane Barmy, Vietnamu, Laosu, Singapúru, Mongolska a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, ale aj z Ruska, Európy, Afriky a tiež Severnej a Južnej Ameriky sú údajne predávané do Číny na komerčné sexuálne vykorisťovanie a nútené práce.

TIP správa zistila, že napriek všeobecne rozšírenému obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu otroctvu sú snahy čínskej vlády tomu zabrániť menšie ako minimálne. V skutočnosti, ako odhalila správa, mnohé štátne inštitúcie sa podieľali na obchode: „ ... Čínska vláda nepreukázala významné úsilie komplexného zákazu a potrestania všetkých foriem obchodovania s ľuďmi a trestného stíhania obchodníkov. Vláda pokračovala v podporovaní obchodovania s ľuďmi v minimálne 320-tich štátnych inštitúciách, zatiaľ čo obetiam pomohla len v siedmich prípadoch.

Dokument ďalej kritizuje čínsku vládu za zlyhanie pri „riešení následkov svojej stratégie obmedzenia pôrodov, ktorá spôsobila nerovnováhu v pohlaviach a rozšírenie obchodu s ľuďmi, zvlášť prostredníctvom obchodu s nevestami a nútených manželstiev“.

Nútené potraty v Číne: štúdia zistila prepojenie medzi nízkou pôrodnou hmotnosťou a zvýšeným rizikom úmrtia pri ďalších tehotenstvách

Dizertácia predložená Univerzitou Hong Kongu ukázala, že u detí v Číne je oveľa väčšia pravdepodobnosť vážnych zdravotných problémov, vrátane smrti, ak ich matky viackrát podstúpili vyvolávaný potrat. Viac ako jeden potrat zvyšuje u ženy riziko, že pri ďalších tehotenstvách bude mať jej dieťa nízku pôrodnú hmotnosť. Ženy, u ktorých sa trikrát alebo viackrát vyvolal potrat, majú päťkrát vyššie riziko predčasného pôrodu v nasledujúcom tehotenstve.

Štúdia, ktorej autorom je Cui Limi vysvetlila, že takmer dve tretiny úmrtí novorodencov sa spája s nízkou pôrodnou hmotnosťou. U tých, ktoré prežijú, nízka pôrodná hmotnosť zvyšuje riziko neuro-vývojových problémov, infekcií dýchacích ciest a porúch správania. [2] Deti s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou, podľa štúdie, môžu trpieť mozgovou obrnou, slepotou, poruchami sluchu a učenia. Okrem toho, že tieto zdravotné problémy predstavujú trápenie pre deti, sú aj dodatočnou finančnou záťažou pre rodičov.

Číňanky nútia k potratom tak, že vyvolajú pôrod, a to až do deviateho mesiaca tehotenstva. Je to porušovanie práv žien prvého stupňa. Teraz sa dozvedáme, že tieto nedobrovoľné potraty sú zároveň rizikom pre ich budúce deti. Môžu spôsobiť respiračné problémy, mozgovú obrnu alebo dokonca aj smrť súvisiacu s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Rovnako môžu do budúcna zničiť reprodukčné zdravie ženy alebo jej zdravotný stav vo všeobecnosti. Porušujú sa tým práva žien a práva ich budúcich detí. Nútené potraty musia byť zastavené a rodiny by mali byť odškodnené, ak ich deti bojujú so zdravotnými problémami spôsobenými v minulosti vyvolanými potratmi.

V roku 2012 bolo vykonaných 14,37 miliónov vyvolaných potratov – čo predstavuje jednu štvrtinu potratov vo svete – a v mnohých prípadoch išlo o opakovaný potrat, uvádza štúdia. Politiku jedného dieťaťa štúdia označila za „jeden z najdôležitejších faktorov nárastu počtu vyvolaných potratov“ a spomína tiež prevahu nedobrovoľných a podľa pohlavia selektívnych potratov v Číne.

24. apríla 2013 kongresman Chris Smith, Grae Davis, režisér filmu „It’s a Girl“ a ja sme sa pokúsili odovzdať petíciu s podpismi na čínskej ambasáde vo Washingtone, D.C. Veľvyslanecto ich odmietlo prijať. Toto odmietnutie symbolizuje spôsob, ako čínska Komunistická strana ignoruje všetkých kritikov jej postoja v oblasti ľudských práv. Môžu neprijať našu petíciu, ale nebudú mlčať pri silnejúcich medzinárodných protestoch proti tomuto brutálnemu zločinu proti ľudskosti. https://www.womensrightswithoutfrontiers.org/blog/?p=1109

Nútený potrat je oficiálne vládne znásilnenie

Čínska politika nútených potratov je systematické, inštitucionalizované násilie proti ženám. Vzhľadom na počet žien, ktorých sa to týka, ide o najmasovejší problém v otázke práv žien v súčasnom svete. A je nutné to zastaviť.

Verím, že mi pomôžete skončiť toto mimoriadne závažné porušovanie práv žien a dievčat v Číne. Neváhajte ma, prosím, kontaktovať, ak by ste potrebovali ďalšie informácie.

Ďakujem vám za vašu pozornosť v tejto naliehavej záležitosti.

S pozdravom

Reggie Littlejohnová

[1] - https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Agreed_Conclusions_%28CSW_report_excerpt%29.pdf

[2] - https://hub.hku.hk/bitstream/10722/183648/1/FullText.pdf?accept=1

Publish DATE: 
Mon, 2013-08-12 12:00