Aktuálne: Kauza arc. Róbert Bezák CSsR, alebo – rozdeľ a panuj

07.07.2012 12:51

 

Aktuálne: Kauza arc. Róbert Bezák CSsR, alebo – rozdeľ a panuj

 

Pochválený buď Ježiš Kristus. Dovoľte mi, aby som reagoval na odvolanie nášho arcibiskupa Bezáka. Neviem, čo sa presne stalo, ale som prekvapený ako sa to stalo. Chcel by som Vás poprosiť, aby ste sa k tomuto na vašich stránkach vyjadrili.

Zdá sa mi, že v pozadí je nečistá hra a potom tento krok nahráva nášmu predsedovi vlády Ficovi k otvoreniu Vatikánskej zmluvy, pričom nehovorím o reakcii ľudí, ktorí nesúhlasia s týmto odvolaním. Je pravdou, že ho odvolal Pápež ale dostal naozaj správne informácie ? Dnešná situácia našej Katolíckej cirkvi je vážna a práve túto udalosť využijú naši odporcovia. Budem rád, keby ste sa k tomuto vyjadrili

S pozdravom váš čitateľ a predplatiteľ L. Miroslav

 

Milý Miroslav, ďakujem za otázku.  Dovoľ mi malý úvod:

Nedávno som napísal, že Slovensko – teda jeho dnešná situácia má v duchovne rozbitej a dezorientovanej Európe niekoľko výhod.

Jednou z týchto výhod súčasného Slovenska je aj kompaktná Cirkev, ktorá nie je postihnutá  „modernizáciou“ – presnejšie rozkladom.  Nedávno tu bol pokus „novátorov“ z tzv.  teofóra  - na čele s niekoľkými kňazmi. Arcibiskup Zvolenský v tomto smere urobil rázny krok.  Nijaké iné   hnutia odporu – ako povedzme v susednom Rakúsku (Wir sind Kirche) , nijaká vzbura. Cirkev na Slovensku je hierarchicky pevná, má veľký rešpekt u veriacich a jej slovo má svoju váhu.

Tento fakt niekomu zrejme veľmi vadí.

Poďme ale ku Tvojej otázke. A tou je  už dnes emeritný Arcibiskup Mons. Róbert Bezák, CSsR.

Poznám ho ešte z dávnejších čias.  Slúžieval sv. omše u sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, vedľa ktorého je kláštor redemptoristov.  Pôsobil ľudovo, kázal dobre.V tomto kostole sa kedysi stretávali nitky podzemnej Cirkvi za komunizmu.

Keď prišiel rok 2009 – inštalácia nového trnavského arcibiskupa, prišla akási anomália.  Za trnavského arcibiskupa bol dosadený z hierarchického hľadiska doslova radový kňaz (vtedy správca farnosti Radvaň v Banskej Bystrici), a to práve  o. Róbert Bezák  CSsR.Keď niekto dnes hovorí, že odvolanie arcibiskupa na Slovensku je anomália, nuž takou istou anomáliou bolo aj menovanie správcu farnosti Radvaň o. Róberta Bezáka CSsR za trnavského arcibiskupa.  Veľa ľudí sa vtedy nepýtalo, PREČO bol menovaný práve o. Róbert Bezák. Vtedy anomália nevadila.

Ale budiž.  Nie je to môj problém. Skôr by ma zaujímalo, kto je v pozadí týchto menovaní, pretože tu treba do Vatikánu odporúčanie, podobne –  kto bol povedzme za menovaním arc. Jána Sokola v roku 1988, pretože tam muselo byť  tiež aj odporúčanie z tzv. „podzemnej Cirkvi“  proste –  kto to má na Slovensku takú pohotovú ruku, a kto ho tým poveril? To by sa dalo zistiť.

Ale poďme k meritu veci.  Dnes sa vo veľkom píše o záhadných príčinách, kvôli ktorým bol arcibiskup Róbert Bezák odvolaný. Ja by som sa držal len niekoľkých dôsledkov a úkazov, resp. otázok.

Súčasná  obrana arcibiskupa Róberta Bezáka prichádza tiež z „anomálnej“ strany.  Je to liberálna skupina, ktorá sa dosť zvláštne angažuje v „kontaktoch“ s Katolíckou Cirkvou, vynímajúc – dosť pozoruhodne – Františka Mikloška.

František Mikloško sa postavil do obrany Róberta Bezáka veľmi razantne, a to taktiež anomálnym spôsobom, on, ktorý musí jasne a prvý vedieť, ako funguje hierarchia, a že svojím – dokonca predčasným –  vystúpením zodvihol nebezpečnú zástavu odporu v Cirkvi.

Za ďalšie: Cirkev, povedzme v tomto prípade Vatikán – a menovite sv. Otec, presne vedia, prečo urobili tento bezprecedentný krok. Podľa mojej logiky je v tom niečo veľmi vážne.

 Sv. Otec Benedikt XVI. nie je senilný deduško, ktorého treba z územia Slovenska varovať,  že  nevie čo robí a čo podpisuje, pretože je v nejakých krážoch toho „zlého“ Vatikánu.  

Kauza emeritného  arcibiskupa Róberta Bezáka CSsR  na druhej strane nie je škandálom  banky Ambroziano, ani pedofilným škandálom, ani škandálom pápežského  komornika „Paoletta“.  V čom je teda problém? To zatiaľ presne nevieme. 

Preto sa skôr vrátim ku situácii Cirkvi na Slovensku.   Tá nám najskôr pomôže nájsť odpoveď. Tu je malá ilustrácia. Opäť sa pozrime, komu súčasné udalosti a  postoje  osožili. Z najnovšej  správy:

Jedným z výsledkov je aj veľmi výstižný citát  – ako uvádza záver článku Lukáša Krivošíka v Aktualitách citát:

„Našťastie, popri Katolíckej cirkvi je na Slovensku oficiálne zaregistrovaných ďalších tucet kresťanských (prevažne protestantských) cirkví. Nikto preto nemôže povedať, že je nútený zotrvávať v náboženskej organizácii, s ktorou nesúhlasí, ktorej vedenie vzbudzuje u neho pohoršenie alebo pri ktorej má pocit, že nedodržuje pravidlá, ktoré sama hlása.“

https://www.aktuality.sk/clanok/209625/komentar-komu-vadil-bezak/

Ďalší citát z dielne TASR: 

Trnava 2. júla (TASR) – Niekoľko stoviek ľudí z rôznych slovenských miest sa dnes podvečer zhromaždilo pred domom, v ktorom žije odvolaný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Róbert Bezák. Na námestí sv. Mikuláša v Trnave vyjadrili svoju podporu odvolanému trnavskému arcibiskupovi okrem iného aj položením kvetov k jeho fotografii či transparentom s nápisom „Navždy náš arcibiskup!“ Zúčastnení všetkých vekových kategórií, najmä mladší ľudia, poďakovali Bezákovi za jeho trojročné pôsobenie vo funkcii.”

 A je to tu. Perfektný klin práve do najcitlivejšieho – a zároveň najpevnejšieho miesta Slovenskej Cirkvi – a to jej jednoty, do dôvery veriacich v svojich biskupov, doposlušnosti, ktorá je predsa pre samotných kňazov, hierarchov a rehoľníkov predmetom prísahy a jedným zo základných pilierov duchovného poslania.

Pozrime sa aj na veľmi promptnú na tzv. „petíciu“ za emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka CSsR .  V Cirkvi proti takémuto niečomu – čím je rozhodnutie Vatikánu – je petícia proste NEPRÍPUSTNÁ.    

 Výzva na neposlušnosť, na odpor, na petície, ostentatívne preukazovanie nesúhlasu, prípadne napokon nejaké demonštrácie, sú  nahrávaním len a len nepriateľom Cirkvi.

Ten, kto toto rozdúchava, je sám nepriateľom Cirkvi, pretože odmieta základné –  hierarchické –  usporiadania  Cirkvi samotným Kristom.

Tí, ktorý toto všetko začali, a hovoria si katolíci, zrejme nevedia alebo horšie –ignorujú  jeden zo základných pilierov Katolíckej Cirkvi, a tým je pápežský úrad:

„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, budezviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“   (Mt 16, 13- 20)

Ďalej si povedzme:  Aké média, akí “renomovaní veriaci”  rozmazávajú kauzu Róberta Bezáka, akí ľudia, komu to zrazu záleží na demokracii v Cirkvi? To tiež jasne hovorí o účele celej veci, ako aj o tých, ktorí ju pravdepodobne postupne a nenápadne pripravili.

 Preto je namieste sa spýtať:  Prehliadne Slovensko túto hru? Alebo naskočí na vyvolané emócie a dá sa zmanipulovať, povedzme to rovno – taktikou na nabúranie  Slovenskej Katolíckej Cirkvi?  Starorímska taktika ROZDEĽ A PANUJ prežíva dnes svoju konjunktúru.

Záverom:  Na našom Slovensku sa zjavuje už roky Panna Mária, Matka Cirkvi.

Len jedna poznámka: Pozrime sa, kto sa drží Panny Márie,  a kto nie. Výsledky tomu všetkému zodpovedajú.

Nečudujme sa, že keď je Slovensko územím Božieho pôsobenia, diabol zúri a robí všetko preto, aby znemožnil úlohu, ktorú v tejto vážnej etape ľudstva Slovensko má.

 ********************************************************************************

Môj odkaz  tebe, Miroslav a všetkým ľuďom dobrej vôle je  – a to sú citáty z posledných dvoch mesačných posolstiev Panny Márie – Kráľovnej pokoja,Mirjane Dragičevičovej – Soldovej v Medžugorí, v ktorých spomína našich kňazov – pastierov:

 ”Ja som s vami. Každý deň sa modlím za pastierov a od vás očakávam to isté. Pretože, deti moje, bez ich vedenia a posilnenia požehnaním nemôžete nič. Ďakujem vám.“  (2. júna 2012)

“Preto, deti moje, zhromaždite sa okolo mňa, aby som vás mohla oboznámiť s láskou svojho Syna, a tak otvoriť bránu večnej blaženosti. Modlite sa, tak ako ja, za svojich pastierov. Opäť vás upozorňujem, nesúďte ich, pretože si ich vyvolil môj Syn. Ďakujem vám.“            (2. júla 2012)

 Pamätajme:  Ak si necháme rozbiť Cirkev, resp. sami k tomu prispejeme, to bude diablove víťazstvo na Slovensku.  Nedovoľme mu to!  Ako tomu zabrániť – to jasne hovorí samotná Matka Cirkvi, na ktorú – ako to môžeme transparentne vidieť – zaútočil diabol v Jej vlastných radoch.

 Anton Selecký