Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2012 – Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

03.07.2012 20:53

 

Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2012 – Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

 
Deti moje, opäť vás materinsky prosím, aby ste sa na chvíľu zastavili a porozmýšľali o sebe a o pominuteľnosti tohto svojho pozemského života. Potom porozmýšľajte o večnosti a večnej blaženosti. Čo si prajete vy, ktorou cestou chcete ísť?
 
Otcovská láska ma posiela, aby som vám bola Prostrednicou. Aby som vám materinskou láskou ukázala cestu, ktorá vedie k čistote duše, duše nezaťaženej hriechom, duše, ktorá spozná večnosť.
Modlím sa, aby vás prežiarilo svetlo lásky môjho Syna. Aby ste zvíťazili nad slabosťami a vystúpili z biedy. Vy ste moje deti.
Chcem vás mať všetkých na ceste spásy.
 
Preto, deti moje, zhromaždite sa okolo mňa, aby som vás mohla oboznámiť s láskou svojho Syna, a tak otvoriť bránu večnej blaženosti.
Modlite sa, tak ako ja, za svojich pastierov. Opäť vás upozorňujem, nesúďte ich, pretože si ich vyvolil môj Syn.
Ďakujem vám.