AZN – Aliancia za nedeľu podporuje vyhlásenie KBS o nesúhlase so zriadením osobitného výboru pre práva LGBT.

02.09.2012 12:47

 

 

Tlačová správa zo dňa 31. 08. 2012

 

Aliancia za nedeľu- Slovensko, o.z. (ďalej AZN) v plnom rozsahu podporuje vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska (KBS zo dňa 28. 08. 2012) v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas so zriadením osobitného výboru pre práva LGBT.

 

Slovenský národ si onedlho pripomenie 1150 výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie naších predkov. Vierozvestcovia sv. Cyril a sv. Metod nám v staroslovenčine ohlasovali kresťanskú vieru, vytvorili vlastné písmo, položili základy nášho jazyka, priniesli nám preklad Svätého Písma, napísali svetský zákon (nomokánon) a tým položili aj základy kresťanských koreňov nášho národa. Už v prvej knihe Písma – Genezis je napísané, že na počiatku Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu. Dvojpohlavnosť je danná nielen človeku, ale väčšine všetkého živého, včetne ríše rastlín. Tento biologický a Bohom danný  fakt nepochádza od človeka a preto ho ani človek bez možných vážnych ale aj katastrofálnych následkov ani nemôže zmeniť. Tradičná rodina, (ktorú tvorí muž a žena a ktorých nenahraditeľnou úlohou je aj plodenie a výchova detí ) vždy bola, je a aj bude základnou bunkou každého štátu a národa. Všetko ostatné považujeme iba za experiment vopred odsúdený na neúspech.

 

AZN je toho názoru, že prvoradou úlohou štátu by mala byť podpora novomanželov, medzi ktoré patrí aj právo na spravodlivú mzdu (dostatočnú na to, aby mladým ľuďom umožnila vytvorenie dôstojných životných podmienok (kde patrí aj kúpa bytu) pre založenie vlastnej rodiny, bez strachu priviesť na svet dieťa), podporu mladomanželov, mladých rodín s deťmi ale aj mnohodetných rodín. AZN je z tohto pohľadu pripravená podporiť všetky pozitívne opatrenia ktoré vláda príjme na posilnenie tradičnej rodiny, ktorú tvorí muž a žena.

  

Mgr. Anton Čulen,
Predseda AZN
mob: 0902 711 487 www.azn.nawebe.net

E-mail: uskutocnujte.slovo@gmail.com

  

TS AZN TU: https://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=azn-podporuje-vyhlasenie-kbs-v-ktorom-biskupi-vyjadruju-nesuhlas-so-zriadenim-osobitneho-vyboru-pre-prava-lgbt&cisloclanku=2012080007