Biskupi Európy vyzývajú k voľbám: Podporme európsky projekt

21.03.2014 19:45

Výsledok volieb do Európskeho parlamentu „určí podobu legislatívy Európskej únie na nasledujúcich päť rokov a bude mať značný vplyv na tých, ktorí úniu povedú“. Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) v rámci svojho jarného plenárneho zasadnutia vydala vo štvrtok 20. marca verejné vyhlásenie v súvislosti s voľbami do Europarlamentu 22.-25. mája. Dokument – ako uviedla agentúra Sir – predstavil v Bruseli predseda COMECE kardinál Reinhard Marx niekoľko hodín po začiatku dôležitého zasadnutia Rady Európy, ktoré sa zaoberá situáciou na Ukrajine a ekonomickými otázkami, a na ktorom nebudú chýbať ani referáty v súvislosti s voľbami.

Podľa európskych biskupov je preto „zásadne dôležité, aby sa občania Európskej únie podieľali na demokratickom procese tým, že vyjadria svoj hlas v deň volieb. Čím vyššia účasť, tým silnejšia bude nová legislatíva. „Cítime, že je našou povinnosťou, ako biskupov COMECE, ponúknuť voličom nasmerovanie formujúc ich svedomie, a chceme to urobiť zdôraznením kľúčových otázok a ich hodnotením cez prizmu katolíckej sociálnej náuky“. Biskupi dúfajú, že tieto „odporúčania uvítajú aj všetci muži a ženy dobrej vôle, ktorým záleží na úspechu európskeho projektu“.

Biskupi zdôrazňujú právo a povinnosť voliť. Upozorňujú na závažnosť okamihu v súvislosti s hospodárskou krízou, ktorá trvá od roku 2008. Zároveň dodávajú, že „kresťanské posolstvo je posolstvo nádeje“. Teda naše presvedčenie je, že európsky projekt bol inšpirovaný ušľachtilou víziou ľudstva. Jednotlivci, obce a dokonca aj národy, štáty musia odložiť stranou svoj záujem pred spoločným dobrom. Biskupi pripomínajú exhortáciu pápeža Jána Pavla II. „Cirkev v Európe“ z roku 2003, ktorá je považovaná za „text nádeje“ a vyjadruje pevnú vieru v lepšiu budúcnosť, že Cirkev sa prihlási k európskej výzve. Biskupi pripomínajú, že EÚ „sa nachádza v zlomovom okamihu“ a mala by byť podporená, pretože „môžeme príliš veľa stratiť prípadným vykoľajením európskeho projektu“. Vyhlásenie európskych biskupov sa končí výzvou: „Je dôležité, aby každý z nás Európanov pristúpil k volebným urnám od 22. mája do 25. mája. My biskupi odporúčame, aby hlas bol vyjadrený ako odpoveď na naliehanie svedomia.“ -jk-Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/20/biskupi_eur%C3%B3py_vyz%C3%BDvaj%C3%BA_k_vo%C4%BEb%C3%A1m:_podporme_eur%C3%B3psky_projekt/slo-783321
Vatikánskeho rozhlasu

www.magnificat.sk/