Celoslovenské stretnutie Karmelitánskej rodiny na S. Horách

31.07.2013 00:46


P:3, 30. 07. 2013 12:44, DOM

Staré Hory. V poslednú júlovú sobotu 27. júla 2013, boli pútnické Staré Hory miestom celoslovenského stretnutia Karmelitánskej duchovnej rodiny. Zišli sa tu ctitelia karmelitánskeho škapuliara z rôznych kútov Slovenska, laici, kňazi a bratia Bosí karmelitáni zo všetkých troch kláštorov na Slovensku, z Banskej Bystrice – Urpína, Lorinčíka pri Košiciach a domáci zo Starých Hôr. Celoslovenské stretnutie sa uskutočnilo po druhý krát, v jeho závere sa pútnikom prihovoril i páter Piotr Nyk OCD, delegát Krakovskej provincie bosých karmelitánov.

Slávnostnú svätú omšu na milostivom mieste Studnička pre karmelitánsku rodinu celebroval biskup Dominik Tóth. Zídeným pútnikom pripomenul, že zjednotení v Ježišovi Kristovi tvoria jednu novú Božiu rodinu, ktorá už nie je podmienená pokrvnými zväzkami. Biskup Tóth sa však v homílii zamyslel i nad súčasným stavom rodiny ako základnej bunky spoločnosti aj na Slovensku. Biskup upozornil na ohrozenia, ktoré vyplývajú z rozvodovej legislatívy, z akejsi vypovedanej vojne proti počatým deťom a loby presadzujúcej takzvanú rodovú rovnosť. Zdanlivú rovnosť, ktorá však popiera mužnosť a ženskosť ako prirodzený Boží plán stvoreného človeka na obraz Boží. Mons. Dominik Tóth podčiarkol zodpovednosť za budúcnosť Slovenska v tejto ohrozenej oblasti rodiny a vzťahov. Ako dodal, len vernosť Božiemu zákonu nám môže zachrániť spoločnosť v tomto ohrození.

O vernosti Božiemu zákonu a odvahe presadiť ho v národe hovoril v dopoludňajšej prednáške pre pútnikov aj Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Ctiteľom karmelitánskeho škapuliara priblížil osobnosť proroka Eliáša a históriu karmelitánskej rodiny, ktorá sa rodila na vrchu Karmel, mieste špeciálnej úcty k Matke Božej. Príbeh karmelitánskej duchovnosti, ako sa zamyslel Koppal, „ je ako gobelín, tkaný po stáročia.” Klaňanie sa cudzím bohom, drámu Izraelského kráľovstva z 9. storočia pred našim letopočtom za vlády kráľa Achaba a jeho manželky Jezabel a príbeh odvážneho proroka Eliáša, predložil na porovnanie so súčasnou situáciou na Slovensku. Prorok bol plný horlivosti za Pána Boha zástupov a toto si prevzali ako motto aj pustovníci z vrchu Karmel – karmelitáni. Koppal podčiarkol, že aj súčasných kresťanov má bolieť otázna situácia vernosti Božej pravde a zákonu. Súčasne, ako nositelia karmelitánskeho škapuliara, nemajú zabúdať spájať duchovný život s plodnou prácou. Škapuliar totiž vo svojich začiatkoch slúžil ako pracovný ochranný odev mníchov, tých, ktorí prácou posväcovali seba, vytvárali hodnoty a spolupracovali na Božom diele spásy.

TK KBS informovala Zuzana Juhaniaková