Dočasné udalosti, ktoré charakterizujú odvolanie Mons.Bezáka

03.07.2012 21:01

 

Dočasné udalosti, ktoré charakterizujú odvolanie Mons.Bezáka

18. apríla  menovaný a vysvätený 6. Júna 2009 za trnavského arcibiskupa  Mons.Bezák

 

22. januára – 1. Februára 2012 / Apoštolská vizitácia v trnavskej arcidiecéze, pod vedením biskupa Mons.Ján Baxant

https://www.svetkrestanstva.sk/2012/02/apostolska-vizitacia-trnavskej.html

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120702038

 

26. jún 2012 / č.1714/12/ List zverejnený apoštolským nunciom na Slovensku: Mons.M.Giordana

- preferuje žiadosť kongregácie pre biskupov, schválenú Svätou Stolicou (pápežom Benediktom XVI.), o odstúpení Mons.Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jnLHK6kul6s#!

 

V ten istý deň: 26. Júna 2012 – Mons.Bezák odmieta odstúpenie – neprijíma demisiu.

- následne sú Svätá Stolica (pápež) informovaní apoštolským nunciom: Mons.M.Giordanom o neprijatí odstúpenia Mons.Bezáka.

- po tejto odozve, Svätá Stolica (pápež) reaguje a informuje ap.nuncia: Mons.M.Giordana, nasledovne, že Mons.Bezák má odstúpiť z funkcie trnavského arcibiskupa do 5 dní a 2.júla bude jeho abdigácia oficiálne zverejnená. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jnLHK6kul6s#!

 

27. júna 2012 / č.1722/12 / List zverejnený apoštolským nunciom na Slovensku: Mons.M.Giordana

-  preferuje žiadosť Svätej Stolice (pápeža) o definitívnom odstúpení Mons.Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa, ktoré sa má uskutočniť do 2.júla 2012

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jnLHK6kul6s#!

 

1.júla 2012 / Verejné vyjadrenie Mons.Bezáka o vyhlásení Svätej Stolice k odstúpeniu Mons.Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jnLHK6kul6s#!

 

2. júla 2012 / Oficiálne odstúpenie Mons.Róberta Bezáka z funkcie trnavského arcibiskupa

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120702038