Dosť zvláštna informácia – katolíci idú proti katolíkom?

02.08.2013 11:51
 

CBR Aktuality

Milí priatelia života,politici za kultúru smrti sa rozhodli využiť čas Vašich dovoleniek a prázdnin na to, aby potichu pripravili a schválili Celoštátnu stratégiu pre ochranu ľudských práv. Za týmto účelom zaplatili 5 odborníkov na kultúru smrti a ich návrh dali akože na verejnú diskusiu. CBR zalarmovalo aj ďalšie pro-life a pro-family organizácie, ktoré boli väčšinovo zastúpené na workshopoch organizovaných Ministerstvom zahraničných vecí SR. Po tom, čo sme zaslali naše výhradné pripomienky ministerstvu, zároveň chceme dať naše odmietnutie tohto ideologického návrhu stratégie premiérovi SR a vicepremiérovi pre ľudské práva. V týchto dňoch im odíde list podpísaný desiatkami mimovládok, ktoré upozorňujú na problematickosť rodovej rovnosti, spomínanej v dokumente najmenej 40-krát, pričom pojem rodina je úplne ignorovaný.Výstavy CBRriaditel TV Lux utoci na vystavu CBr

O najnovších zážitkoch z hudobných festivalov, vrátane sfotodokumentovaného nehorázneho a nelegálneho útoku organizátorov katolíckeho festivalu Verím Pane, vedeného riaditeľom TV Lux a kňazom Jurajom Drobným, na našu výstavu si prečítajte tu. Ako naša výstava mobilizovala účastníkov prvého tohtoročného festivalu a prázdninových diskoték na Šírave sa dozviete zasa tu.

TutkovaJ-3

Ak ste voľní byť dobrovoľníkom pre CBR tento víkend, príďte s nami už tradične na Duchonkafest (druhý zo série Space Summer Music Festivalov) a po rokoch znova na Fest Dobré Bohunice, oba na západnom Slovensku.

Užívajte si leto a zároveň s CBR zachraňujte nenarodené deti svojou finančnou podporou na účet CBR 8561196003/1111.

Dajte na známosť Vašim priateľom možnosť prihlásiť sa na emailový odber CBR Aktualít zaregistrovaním sa prostredníctvom online formulára na webstránke Čo škola neučí.

Vďaka za všetku Vašu angažovanosť.

Srdečne,   Ing. Jana Tutková, M.A. riaditeľka