HOAX - Dezinformácie - Kontroverzná kniha: Odluka Cirkví od štátu (Marián Cipár)

18.07.2013 08:18

Autor knihy Marián Cipár vo svojej knihe dezinformuje spoločnosť tým, že predstiera najmä slovenským občanom odluku Cirkvi v iných štátoch a to ako niečo pozitívne a prijateľné aj pre budúcnosť našej Cirkvi na Slovensku. Negatívne dôsledky takéhoto činu prezentuje ako pozitívne a preto táto kniha má dezinformačný charakter. 

 

Krátky a výstižný výňatok z knihy: 

"Hovoriť o financovaní cirkví a náboženských spoločností neznamená spomínať len to, koľko štát cirkvám dáva. Je potrebné povedať, že neexistuje ideálny alebo univerzálny model vzťahu štátu a cirkví. Je to o solidarite, záujme a pochopení života v cirkvi. V tomto prípade odluku štátu od cirkví nemusíme vnímať ako čosi negatívne, ale ako výzvu pre našu angažovanosť v živote tej-ktorej cirkvi", povedal Cipár.

www.teraz.sk/import/don-bosco-vysla-cirkev-stat-odluka/52736-clanok.html

Modlite sa za obrátenie hriešnikov a za jednotu Cirkvi a štátu, o ktorú sa snaží celý čas Svätá Stolica budovať medzi Cirkvou a slovenským štátom. Nech cirkevné slobodomurárstvo, ktoré spôsobilo toľké rozdelenia v cudzích štátoch, neprenikne aj od vnútra Slovenského národa.