KAUZA : “Postoy.sk” (propagácia okultnej rock-ovej hudby – cirkevné slobodomurárstvo)

23.09.2012 02:00

 Dňa: 20. septembra 2012 uverejnila redakcia “Postoy.sk” (Michal Demko) článok, v ktorom propaguje hudobnú “rock-ovú” skupinu: “Petra” (spevák: John W. Schlitt ).

 
 
2 nebezpečné postoje redakcie: Postoy.sk :

1. Nepovažuje “Rock” za formu okultizmu
2. Mieša okultný “Rock” s kresťanskou hudbou
 

Prečo je “Rock” nebezpečný ?!

pp.Benedikt XVI: “Rocková hudba je nástrojom protináboženstva”

Vznik Rock-ovej hudby

Výzva pre kresťanské Média

Cirkevné slobodomurárstvo 

Cirkevné slobodomurárstvo dostáva príkazy a moc od rôznych slobodomurárskych lóží a pracuje, aby tajne priviedlo všetkých k tomu, aby sa stali členmi týchto tajných siekt. Tak podpichuje ctižiadostivých vyhliadkou na ľahkú kariéru; baživých po peniazoch zahŕňa majetkom; svojim členom pomáha, aby boli prví a zaujímali najdôležitejšie miesta, zároveň vytláča na okraj podlo ale tvrdo všetkých tých, ktorí sa odmietajú podieľať na jeho pláne. Vskutku, šelma podobná Baránkovi, vykonáva všetku moc prvej šelmy v jej prítomnosti a zem i jej obyvateľov núti klaňať sa prvej šelme. Ba cirkevné slobodomurárstvo dochádza až k tomu, že stavia sochu na počesť šelmy a núti všetkých tejto soche sa klaňať.” (17.6.1989)

Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží teda zničiť základ jednoty Cirkvi podlým a úkladným útokom proti pápežovi. Zosnová vzburu rozporov a odporu voči pápežovi, podporuje a odmeňuje tých, ktorí ho hanobia a odopierajú mu poslušnosť, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov. Týmto spôsobom sa búra samotný základ jej jednoty, a tak sa Cirkev stále viac trhá a rozdeľuje. (13.6.1989)
 
V tomto strašnom boji vystupuje z mora na pomoc drakovi šelma podobná leopardovi. Keď červený drak je marxistický ateizmus, čierna šelma je slobodomurárstvo. Drak sa zjavuje v sile svojej moci; čierna šelma naopak koná v tieni, skrýva sa, utajuje sa, aby sa mohla dostať do každej strany. Laby má medvedie a tlamu leviu, lebo všade pracuje s ľstivosťou a so spoločenskými oznamovacími prostriedkami, t. j. propagandou. (3.6.1989 / Panna Mária – Don Stefano Gobbi – MKH)https://www.mkh.sk/m-kniha.htm