KAUZY-exkomunikácie-svätorečenia z histórii Cirkvi a ľudstva

17.07.2012 19:25

 

KAUZY-exkomunikácie-svätorečenia z histórii Cirkvi a ľudstva

https://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/tags/Kauzy-exkomunik%C3%A1cie-sv%C3%A4tore%C4%8Denie/