Kondolence Benedikta XVI. k odchodu kard. Martiniho

04.09.2012 14:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatikán.

„Se zármutkem jsem přijal zprávu o smrti kardinála Carla Maria Martiniho, která nastala po dlouhé nemoci prožívané s vnitřním pokojem a v důvěryplné odevzdanosti Pánu,“ píše Benedikt XVI. v kondolenčním telegramu adresovaném milánskému arcibiskupovi, Angelu Scolovi. Papež vyjadřuje upřímnou soustrast příbuzným zemřelého i celé arcidiecézi a kard. Martiniho připomíná jako „drahého bratra, který velkoryse sloužil evangeliu a církvi“.

„S vděčností vzpomínám na jeho intenzívní pastorační dílo, které šířil jako horlivý a věrný duchovní syn sv. Ignáce, odborník, učitel, uznávaný biblista, vážený rektor Papežské gregoriánské univerzity a Papežského biblického institutu, a posléze jako bdělý a moudrý arcibiskup ambrosiánské arcidiecéze,“ stojí v papežském telegramu.

Benedikt XVI. dále vyzdvihuje zejména službu Božímu slovu, v níž zemřelý kardinál „otevíral církevnímu společenství poklady Písma svatého, zejména skrze důraz na Lectio Divina.“

Na závěr papež ujišťuje o své modlitbě k Pánu, aby „na přímluvu P. Marie přijal tohoto svého věrného služebníka a vynikajícího pastýře do nebeského Jeruzaléma“, a uděluje své apoštolském požehnání těm, kdo oplakávají jeho odchod.

(job)