Kontroverzné vyjadrenie Mons.R.Zollitch o ženskej diakonskej vysviacke!

14.07.2013 15:23

 

Hlava nemeckej rímskokatolíckej cirkvi vyzvala k možnosti, aby sa ženy mohli stať diakonkami. Mohli by tak vykonávať krsty a sobáše mimo sv. omše - čo by bolo pre katolícke ženy novinkou.

Freiburský arcibiskup Robert Zollitsch, ktorý predsedá Konferencii biskupov Nemecka, vyzval k tejto zmene na konci 4-dňového stretnutia, ktorého cieľom bolo prediskutovať možné reformy.

Na konferenciu, prvú svojho druhu, bolo pozvaných 300 expertov z rímskokatolíckej cirkvi, aby navrhli reformy. Zollitschove komentáre sú odozvou na dlhoročné výzvy Centrálneho výboru nemeckých katolíkov, aby bolo ženám umožnené stať sa diakonkami. Zollitsch sa vyjadril, že tento cieľ už nie je „tabu“. Tiež povedal, že katolícka cirkev môže záväzkom k tejto reforme len znovu nadobudnúť dôveryhodnosť a silu. Konferencia sa podľa jeho slov niesla v „atmosfére otvorenosti a slobody“.

Diakoni pomáhajú kňazom počas bohoslužieb a môžu vykonávať krsty a sobáše mimo sv. omše. Ich hlavnou úlohou však je slúžiť chudobným v spoločenstve a ich povinnosti sú považované skôr za sekulárne ako za pastoračné.

 Iný návrh, ktorý vzišiel z konferencie, predstavoval rozšírenie práv rozvedených, ktorí sa znovu oženili či vydali, aby mohli byť činní v cirkevných orgánoch, akými sú napr. farské rady. Členovia konferencie taktiež diskutovali o možnosti udeliť im právo prijímať sväté prijímanie a spovedať sa.

„Je pre mňa dôležité, pričom nepodkopávam posvätnosť manželstva, aby títo muži a ženy boli v rámci Cirkvi braní vážne, aby sa cítili rešpektovaní a doma,“ povedal Zollitsch. V súčasnosti ostávajú tieto reformy špekuláciami a neexistuje žiaden navrhovaný časový harmonogram na ich realizáciu. Postavenie rozvedených ostáva v Cirkvi veľmi kontroverznou záležitosťou.

Konferencia sa tiež dotkla problému so zamestnávaním ľudí v katolíckych inštitúciách ako napr. v nemocniciach či materských školách, najmä čo sa týka východného Nemecka. V súčasnosti môže Cirkev zamestnávať iba kresťanov rímskokatolíckeho vyznania. Zollitsch však vyzval, aby boli pracovné povolenia udeľované aj nekatolíkom a ľuďom s „odlišnými životnými štýlmi“. To by technicky platilo aj pre homosexuálov. Avšak je nepravdepodobné, že by boli cirkevné reformy ohľadom zamestnania zavedené v najbližších troch rokoch.

Zatiaľčo reforma môže prísť pomaly, pocity vyjadrené na konferencii sú signálom pre mnohých, že zmena je už na ceste. „Nikdy som nezažil taký transparentný proces tvorby stratégie ako bol tento,“ povedal Thomas Berg z Leadership Academy v spolkovej krajine Baden-Württemberg, ktorý sa na konferencii zúčastnil.