Kráľovná pomoci – Dechtice , 15. marca 2014: Súcit a láska, Kino: Cesta mučeníctva

18.03.2014 10:59
Kráľovná pomoci – Dechtice , 15. marca 2014:   Súcit a láska,  Kino: Cesta mučeníctva

Moje deti!
Tak, ako som sprevádzala svojho Syna v jeho utrpení, chcem byť s vami
vo vašich utrpeniach pripomínajúc vám, že nie ste samé, ale Ježiš je s
vami. Odovzdajte sa  mu a  všetky ťažké utrpenia sa v jeho rukách
premenia na sladké víťazstvá. Modlím sa, aby v hrudi každého z vás
bilo súcitné a láskavé srdce, ktoré prinesie svetlo v každej bolesti.
Ježišovo víťazstvo majte na mysli zakaždým, keď sa budete dotýkať rán
svojich bratov a  sestier stretajúc ich na ceste a prinášajúc im
radosť zo svojho súcitného a  láskavého srdca. Sám Ježiš bude vašim a
ich víťazstvom a uzdravením. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho
srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice,  15. marca 2014

* * *

V I D E O ww.magnificat.sk/2014/03/orol-tv-dechtice-zjavenie-kralovnej-pomoci-9-marca-2014/