Médiá spoja mladých s brazílskym Riom: projekt „pope2you“ Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/11/m%C3%A9di%C3%A1_spoja_mlad%C3%BDch_s_braz%C3%ADlskym_riom:_projekt_%E2%80%9Epope2you%E2%80%9C/slo-709578 Vatikán

12.07.2013 10:13

Pápeža Františka budú môcť sledovať aj tí mladí, ktorí sa na Svetových dňoch mládeže v Riu de Janeiro z rozličných dôvodov nemôžu zúčastniť osobne. Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky bude počas ich trvania v dňoch od 23. júla do 28. júla zverejňovať fotografie a videozáznamy z udalosti na portáli Pope2You. Ich tvorcami nebudú len jeho správcovia, ale tiež samotní účastníci SDM v Riu. Pôjde o tzv. Diár z Ria realizovaný v spolupráci s talianskym denníkom Corriere della Sera.

Rovnakú príležitosť majú mladí z celého sveta, ktorí na SDM nevycestujú. Prostredníctvom stránky môžu už odteraz posielať pápežovi Františkovi vlastné fotografie, fotografie skupín, z farností alebo z hnutí. Zozbierané fotografie budú potom, ako znamenie duchovnej účasti, odovzdané pápežovi Františkovi spoločne s materiálom, ktorý spracuje štáb spomínaného portálu počas SDM. „Vďaka tomuto projektu budú mať všetci, ktorí nemôžu ísť do Ria, možnosť vidieť to, čo sa tam deje, očami iných mladých kresťanov, a takto zažiť zblízka veľké emócie týchto intenzívnych dní,“ uviedol Mons. Claudio Maria Celli, predseda Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky. – mf –