Misia Kráľovnej pomoci v Rakúsku – Adriana Kúdelová: Odprosujme urážky Ježiša, a to urážky aj od nášho štátu

13.09.2013 13:31
Misia Kráľovnej pomoci v Rakúsku – Adriana Kúdelová: Odprosujme urážky Ježiša, a to urážky aj od nášho štátu

Koncom minulého týždňa, v sobotu a nedeľu  31 augusta a 1. septembra 2013 navštívili Rakúsko na pozvanie miestnych pútnikov dechtickí vizionári Adriana Kúdelová a Martin Gavenda. V sobotu mali zjavenie Kráľovnej pomoci v blízkosti Grazu a v nedeľu priamo vo Viedni:  Adriana (na obr.) o tejto ceste uvádza:  

d (17)Keď sme boli priamo vo Viedni, bolo to  také ťažšie. Bol najskôr sv. ruženec, pri ktorom bolo stretnutie s Pannou Máriou, a potom sv. omša. Ja som prežívala neuveriteľný smútok a bolesť. Viete, opíšem Vám to stretnutie. Keď Panna Mária prišla, tak som sa s Ňou na začiatku modlila ako vždy  Otčenáš a Sláva Otcu. Potom som prežila, ako Panna Mária  rozprestrela ruky a vtedy som začala odovzdávať nás, všetkých prítomných, mesto, štát a ich farnosť. A zrazu som videla obraz:

Videla som veľký kríž z dreva s Pánom Ježišom a vedľa  dolu kľačala Panna Mária. Pozerali na seba. V tom momente som začula slová “Doliehajú na mňa urážky tých, ktorí ma urážajú,”.

Videla som Pannu Máriu, ale z boku, a videla som, ako Jej padajú slzy. Nič nehovorila, iba sa pozerali na seba. Ježiš na Ňu a Ona na Neho.

Pohľadom si veľa hovorili. A pochopila som,  ako Ju Pán prosí, aby sa modlila, za všetky urážky, ktorými je zranený a urážaný.

Aby sme odprosovali ako Mária, ktorá kľačí, za všetky naše urážky, ktoré sa Mu od nás samých dostáva, od našich rodín, od našich farností, od nášho štátu.

Bolo to skutočne veľmi smutné. Ja som  nevládala ani hovoriť.Potom nás zavolali do prednáškovej miestnosti a tam sme im potom rozprávali. No ja som nemohla, iba Martin.

 Ľudia boli veľmi otvorení, srdeční, nadšení  a milí. V nedeľu 8.9.2013 prídu do Dechtíc s dvomi autobusmi.