NEDEĽA 22.JÚLA 2012 / DEŇ modlitby – stretnutie s Bohom v spoločenstve Cirkvi

24.07.2012 01:17

 

NEDEĽA 22.JÚLA 2012 / DEŇ modlitby – stretnutie s Bohom v spoločenstve Cirkvi

„… zanechajte všetko a zasväťte čas Bohu, potom vás Boh obdaruje a požehná.

Dietky! Nezabudnite, že váš život je pominuteľný ako jarný kvietok, ktorý je dnes nádherný a zajtra ho niet. Preto sa modlite tak, aby vaša modlitba i vaše odovzdanie Bohu boli ako smerovka na ceste. Tak vaše svedectvo nebude mať cenu iba pre vás, ale pre celú večnosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 (25.3.1988 ( Panna Mária / Medjugorie – BiH)

https://rodinasexualita.meu.zoznam.sk/zivotny-program/

 

letný       /   zimný čas 

00-01:00 / 23-24:00 / Osobná modlitba (na zač. dňa)

01-02:00 / 00-01:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

02-03:00 / 01-02:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

03-04:00 / 02-03:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

04-05:00 / 03-04:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

05-06:00 / 04-05:00 / Adorácia + Svätý ruženec

06-07:00 / 05-06:00 /

07-08:00 / 06-07:00 /

08-09:00 / 07-08:00 /

09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého

10-11:00 / 09-10:00 /

11-12:00 / 10-11:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

12-13:00 / 11-12:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

13-14:00 / 12-13:00 / Adorácia + Svätý ruženec

14-15:00 / 13-14:00 /

15-16:00 / 14-15:00 / Hodina Božieho milosrdenstva

16-17:00 / 15-16:00 /

17-18:00 / 16-17:00 /

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

21-22:00 / 20-21:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

22-23:00 / 21-22:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

23-24:00 / 22-23:00 / Osobná modlitba (na konci dňa)       

 

LITURGIA HODÍN

https://breviar.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdnes&c=kbs