Nový pápež zaháji III. vatikánsky koncil a vyhlási 5. mariánsku dogmu (Spoluvykupiteľka, Prostredníčka, Orodovníčka)

05.03.2013 21:10

MESIAC  MÁJ

“Stojím pred tebou : Spoluvykupiteľka, Prostrednica a Orodovnica”.                

 VYBRALA SOM SI TENTO DEŇ: 31. MÁJ.

“Dnes obdrží (Pani) Matka korunu. Teológovia a apoštoli Ježiša Krista, poslúchajte dobre ! Vysvetlenie DOGMY som už vám dala. Pracujte a proste naliehavo svätého otca (pápeža), aby DOGMU VYHLÁSIL.”

(Matka Ježiša Krista – Matka všetkých národov – viz. Ida Peerdeman / 31.5.1954)

 

VÍZIA VYHLÁSENIA DOGMY (III.Vatikánsky KONCIL)

“Som v obrovskom chráme, vo svätopeterskom Dóme (Vatikán-chrám sv.Petra). Vidím samých kardinálov a biskupov. Potom vchádza pápež. Je to pápež, ktorého nepoznám. Je nosený na akomsi sedle, neskôr ide pešo. Ľudia jasajú, spustí  sa chór. Svätý otec (pápež) zdvíha dva prsty a hovorí niečo jazykom, ktorému nerozumiem. Zrazu stojí (Pani) Matka na zemeguli. Hovorí s úsmevom: “Nechala som ťa – dieťa moje -  vidieť, čo je vôľa Pána Ježiša Krista. V TENTO DEŇ  prebehne korunovácia  jeho Matky, (Pani) Matky všetkých národov, ktorá skôr bola Máriou.”  (31.5.1954 / Matka všetkých národov – Ida Peerdeman)

https://www.rmvn.estranky.sk