Ohlasovanie spásy pre človeka

30.10.2010 03:50

1 - Boh je láska Otca-Syna-Ducha Svätého

2 - len Ježiš je Boh

3 - Ježiš Ťa miluje

4 - zriekni sa zlého - hriechu (sv.spoveď)

5 - prijmi Ducha Svätého i Jeho Nevestu do každej oblasti svojho života a budeš spasený