Otvorený list MZ a EZ SR M. Lajčákovi vo veci Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

21.08.2013 22:34

 

  Vážený pán minister

  zahraničných vecí  a EZ

  Miroslav Lajčák

  MZV a EZ SR

  Hlboká cesta 2
 833 36 Bratislava 37

Bratislava 21. 8. 2013

 

 

Vec: Podpora listu predsedu KBS zo dňa 11. Júla 2013

 

Vážený pán minister,

týmto v mene Aliancie za nedeľu- Slovensko, o. z. vyjadrujem podporu listu predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zo dňa 11. júla 2013, ktorý Vám adresoval v mene KBS a vyjadril v ňom pripomienky k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej len "Stratégia").

Aliancia za nedeľu- Slovensko, o. z. je toho názoru, že základnou bunkou každého štátu a národa vždy bola, je a aj bude zdravá a tradičná rodina, ktorú tvorí muž, žena a ich deti. Bez zdravej rodiny, ktorá je ochotná prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich, žiadny národ na svete nedokáže prežiť. Boh stvoril človeka (na svoj obraz) ako muža a ženu a určil, že úlohou rodiny je plodenie a výchova detí. Na zrodenie človeka treba vždy dvoch ľudí opačného pohlavia. Bez manželstva a rodiny by nebola žiadna spoločnosť, ani štát. Žiadna iná forma rodiny tento zväzok nie je schopná nahradiť.

Z tohto pohľadu spoločenstvo homosexuálov nie je a ani nemôže byť rodina, lebo nemôže splodiť dieťa a ani ho zdravo vychovať. Žiaden štát nemá právo a ani nemôže vytvárať nové, neprirodzené formy rodiny, alebo suplovať rodinu. Znamenalo by to vyvyšovanie sa nad stvoriteľa.

Vážený pán minister,

žiadame Vás preto, aby v tejto stratégii bolo zakomponované a garantované:

-právo každej ľudskej bytosti na život od počatia až po prirodzenú smrť a jeho ochrana

-ochrana tradičnej rodiny ktorú tvorí muž, žena a ich deti

-prvoradé právo rodičov rozhodovať o tom, v akom duchu budú vychovávané ich deti

-právo na výhradu svedomia pre každého občana

-dodržiavanie základných ľudských práv a úplnej náboženskej slobody

-podpora a ochrana mravnej a telesnej čistoty detí a mládeže

 

S kresťanským pozdravom,

 

A. Čulen,


Predseda AZN


Tel: 0902 711 487

uskutocnujte.slovo@gmail.com


www.azn.nawebe.net

Viac TU:https://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=otvoreny-list-mz-a-ez-sr-m-lajcakovi-vo-veci-celostatnej-strategie-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-slovenskej-republike&cisloclanku=2013080003

 

Alebo TU:

 

https://www.magnificat.sk/2013/08/aktualne-ziadost-strany-magnificat-slovakia-ministrovi-m-lajcakovi-chrante-aj-cistotu/