Pápež v rozhovore pre brazílske rádio o úlohe médií v službe dobra

01.08.2013 14:38


O pozitívnom význame spoločenských komunikačných prostriedkov hovoril Svätý Otec počas návštevy redakcie katolíckeho rádia Cattedrale v Riu de Janeiro v sobotu 27. júla. Poslucháčov v priamom prenose pozdravil a v krátkosti sa im prihovoril. Vyzdvihol tiež úlohu katolíckych rádií vo svete:

„Vidím, že médiá sú dnes veľmi dôležité. Povedal by som, že rádio, zvlášť katolícke, je pre nás dnes tou najbližšou kazateľnicou, akú máme - odkiaľ môžeme ohlasovať hodnoty všeľudské, hodnoty náboženské, a predovšetkým ohlasovať Ježiša Krista, nášho Pána, aby sme pre neho vytvorili priestor uprostred našich vecí.“

Svätý Otec poslucháčov poprosil, aby sa modlili za neho, ako aj za spomínané rádio, no predovšetkým za humánnejšiu kultúru, ktorá by bola bohatšia na hodnoty a nevyraďovala by nikoho. Poukázal aj na nevyhnutnosť pracovať na solidarite, ktorá podľa neho v súčasnosti nie je veľmi populárna:

„Je to slovo, pri ktorom stále existujú snahy odstaviť ho bokom, pretože je nepríjemné. No predsa len odráža ľudské a kresťanské hodnoty, ktoré od nás dnes vyžadujú, aby sme išli proti kultúre vyraďovania, podľa ktorej možno vyradiť všetko. Kultúre, ktorá neprestajne vyraďuje ľudí, ktorí sa jej nehodia: vzdáva sa detí, vzdáva sa mladých, vzdáva sa starších, vzdáva sa všetkých, ktorí nie sú potrební, ktorí nie sú tak produktívni. Toto tak predsa byť nesmie! Naopak, solidarita všetkých zahŕňa. Musíte naďalej pracovať v prospech tejto kultúry solidárnosti a evanjelia!“

V závere ešte pripomenul dôležitosť rodiny v súčasnej spoločnosti:

„Nielenže poviem, že rodina je dôležitá pre evanjelizáciu nového sveta. Rodina je dôležitá a je priam potrebná pre prežitie ľudstva. Ak nebude existovať rodina, ohrozené bude kultúrne prežitie ľudstva. Rodina, či sa nám to páči alebo nie, je základom.“ –mf–