Pápež zaslal Kórejčanom posolstvo k Mesiacu mučeníkov

31.08.2013 09:46

S veľkou spokojnosťou prijal pápež František rozhodnutie arcidiecézy v Soule vyhlásiť september za Mesiac mučeníkov na pamiatku všetkých tých, ktorí v Kórei položili svoj život za evanjelium. Arcibiskupovi Soulu, ktorým je Mons. Andrew Yeom Soo-jung, zaslal pri tejto príležitosti posolstvo podpísané vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem. Pápež v ňom uvádza, že všetci tí, ktorí sa počas tohto mesiaca zúčastnia na nejakej púti, „môžu za pomoci modlitieb a príkladu mučeníkov, prehĺbiť svoje spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom“. Modlí sa tak, aby bola táto udalosť pre pútnikov „príležitosťou na oživenie viery v ich srdciach a plnšie zapojenie sa do naliehavej úlohy evanjelizácie“.

Témou Mesiaca mučeníkov bude citát z Jánovho evanjelia: „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14,6). V pondelok 2. septembra ho otvorí slávnosť v katedrále v soulskej štvrti Myengdong.

Katolícka cirkev si kórejských mučeníkov pripomína 20. septembra, a to na pamiatku 103 mučeníkov zavraždených z nenávisti voči viere počas prenasledovania v Kórei v rokoch 1839 až 1867. –mf–