Pápežská rada vyzýva k hospodáreniu s vodou

13.07.2013 01:55

„Bez vody niet života!“ Z tohto známeho konštatovania vychádza posolstvo Pápežskej rady pre migrantov a cestujúcich k Svetovému dňu cestovného ruchu, ktorý sa každoročne slávi 27. septembra. Jeho tohtoročná téma znie Cestovný ruch a voda: ochrana našej spoločnej budúcnosti. Pápežská rada na alarmujúcich príkladoch poukazuje na naliehavosť zodpovedného prístupu k pitnej vode, ktorá sa stáva stále luxusnejším tovarom: Asi miliarda ľudí na celom svete nemá prístup k pitnej vode. Jeden z troch ľudí na svete žije v krajine s nedostatkom vody a je možné, že v roku 2030 jej nedostatok postihne takmer polovicu svetovej populácie.“

Moria, jazerá, rieky a ľadovce priťahujú každoročne zástupy turistov; posolstvo ich vyzýva k uvedomelému a etickému využívaniu vody a stvorenia všeobecne. „Cestovný ruch bude skutočným prínosom do takej miery, do akej dokáže využívať prírodné zdroje podľa kritériízelenej ekonomiky‘, s prijateľným vplyvom na životné prostredie.“ Posolstvo Vatikánu v závere pripomína, že ochrana stvorenia je pre nás dôležitou výzvou aj podľa pápeža Františka, ktorý na ňu poukázal už niekoľkokrát, počnúc svätou omšou na začiatku jeho pontifikátu 19. marca tohto roku. –jk–Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/12/p%C3%A1pe%C5%BEsk%C3%A1_rada_vyz%C3%BDva_k_hospod%C3%A1reniu_s_vodou/slo-709946
Vatikánskeho rozhlasu