Peruánska univerzita už nie je „pápežská“ ani „katolícka“

24.07.2012 01:20

 

Peruánska univerzita už nie je „pápežská“ ani „katolícka“

Pápežská katolícka univerzita v Peru už nemôže používať vo svojom názve prívlastok „pápežská“ ani „katolícka“.Rozhodla o tom Svätá stolica dekrétom, podpísaným kardinálom Tarcisiom Bertonem, vatikánskym štátnym sekretárom, na základe špecifického pápežského mandátu.

Vatikánske tlačové stredisko v dnešnom komuniké uvádza, že táto univerzita, „založená v roku 1917 a kánonicky povýšená dekrétom Svätej stolice v roku 1942, od roku 1967 viac krát jednostranne zmenila svoj štatút, čím vážne poškodila záujmy Cirkvi. Od roku 1990 bola univerzita opakovane nabádaná Svätou stolicou adekvátne prispôsobiť svoje stanovy Apoštolskej konštitúcii Ex Corde Ecclesiae (15. august 1990), no neodpovedala na túto právnu povinnosť.“

Po kánonickej vizitácii v decembri 2011 a stretnutí rektora s kardinálom Bertonem vo februári tohto roku, sa začal ďalší pokus o dialóg s ohľadom na prispôsobenie stanov cirkevnému právu. V nedávnom období rektor dvoma listami adresovanými kardinálovi Bertonemu vyjadril, že nie je možné splniť požiadavky arcidiecézy Lima, ktorá spravuje majetok univerzity a na ktorej pôde sú šírené postoje odporujúce učeniu Cirkvi.

Svätá stolica bola teda donútená pristúpiť k odňatiu spomenutých titulov, ale dúfa, že akademická obec univerzity v budúcnosti svoj postoj ešte prehodnotí. „Zmena, ktorú požaduje Svätá stolica“, píše sa v závere tlačovej správy, „by totiž univerzitu urobila schopnejšou prinášať Kristovo posolstvo človeku, spoločnosti a kultúram podľa poslania Cirkvi vo svete“. –jk-