Petícia za ochranu nedele (AZN)

24.07.2013 11:51

 

Bratislava, 22.7.2013 - Dnes otec biskup Mons. Peter Rusnák, gréckokatolícky eparcha, prijal predsedu Aliancie za nedeľu (AZN) Mgr. Antona Čulena vo veci petície na ochranu nedele, ktorú pred týždňom spustila AZN. Na stretnutí sa zúčastnil aj sekretár pána biskupa vdp. P. Sabol.

 

Stretnutie sa konalo v plodnej atmosfére. Pán biskup sa zoznámil s petíciou a povedal, že požiada KBS o podporu petície na jesennom plenárnom zasadaní KBS, ktoré bude aj za účasti českých biskupov v Brne - pri Vranovskej priehrade. Otec biskup sa zaujímal aj o podporu petície zo strany odborov, občianskych združení  a politických strán v NR SR, ktorá je v súčasnosti pomerne široká.

 

A. Čulen znova požiadal o materiálnu a mediálnu podporu AZN. Povedal, že sme práve v týchto dňoch od europoslanca T. Manna dostali pozvánku na rokovanie Európskej aliancie za nedeľu (ESA) a na to by sme tiež potrebovali nejaké financie. Hovoril aj o tom, že na rokovaní vo Viedni Rakúska Aliancia za nedeľu vyjadrila znepokojenie nad tým, že biskupi Slovenska po materiálnej a mediálnej stránke AZN nepodporujú a vyzvali lineckého biskupa L. Schwarza, ktorý je patrónom rakúskej aliancie, aby sa v tejto súvislosti obrátil na našich otcov biskupov. Pán biskup P. Rusnák sa vyjadril, že zatiaľ sa s ním otec biskup L. Schwarz v tejto veci neskontaktoval.

 

A. Čulen tiež požiadal otca biskupa Petra, aby sa s chuťou zaangažoval do koordinácií akcií na ochranu nedele a celej petície v čom mu AZN bude pomáhať. Tak, ako ďalej uviedol, bez podpory Cirkvi petícia nebude mať takú účinnosť.  Pripomenul mu výrok P. Novoveského, ktorý povedal, že Slovensko by potrebovalo, aby podporoval AZN v takej miere, ako biskup L. Schwarz rakúsku Alianciu.

 

Na záver spomenul, že by bolo dobré požiadať o podporu aj evanjelickú cirkev (ECAV), ktorá AZN už viac krát vyjadrila podporu. Nakoniec uviedol, že je smutné, ak sekulárne média o petícii zoširoka informujú a na TK KBS ani zmienka. Pán  biskup nakoniec požiadal predsedu AZN, aby mu ešte raz preposlal materiál k petícii. Povedal, že sa pokúsi osloviť aj nemeckú nadáciu Renovabis.–zg-

TS TU:

https://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=biskup-mons-peter-rusnak-prijal-predsedu-aliancie-za-nedelu&cisloclanku=2013070007