Posolstvo Panny Márie (Kráľovnej Pomoci) zo dńa: 15.septembra 2012 / Dechtice pri Trnave

23.09.2012 01:55

 „Moje deti! 

 
 Dnes prichádzam, aby som spolu s vami chválila dobrotivého Otca za život viery, ktorý vám daroval skrze môjho Syna.
Mojim želaním je, aby ste sa otvorili tichu. Umožnite Duchu Svätému, aby zapálil vaše srdcia ohňom modlitby.
Dovoľte mu, aby vás voviedol do modlitby skrze tichosť srdca, pretože ovocím ticha je modlitba.
V modlitbe spoznáte, ako veľmi Bohu na vás záleží. 
Čím viac sa necháte ponoriť do Božej lásky, tým viac budete horieť ohňom živej viery. 
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. septembra 2012,
na sviatok Sedembolestnej Panny Márie,
Patrónky Slovenska