Požehnanie od Mons. Jána Hirku

05.03.2014 17:21
Požehnanie od Mons.  Jána Hirku

strana3a

 

Milí priatelia, Mons. Ján Hirka, Dr.h.c, 90-ročný emeritný prešovský diecézny biskup Gréckokatolíckej Cirkvi vydal svoju autobiografiu, ktorú nám s venovaním poslal.

Zároveň nám udelil svoje apoštolské požehnanie, ktoré  adresuje aj všetkým našim spolupracovníkom. Patrí teda i vám, ktorí ste sa osvedčili svojou vytrvalosťou, vernosťou v láske a v modlitbách ku Nepoškvrnenej Čistote, ktorí ste ku Nej neúnavne putovali, spolupracovali na Jej misii alebo ju šírili.

Panna Mária takto prostredníctvom o. biskupa Jána Hirku posiela toto požehnanie všetkým vám. Zároveň vás všetkých prosíme o modlitba za  neho.  Anton Selecký

kniha2

Drahý otec biskup!

S úctou, láskou  a vďakou si na vás spomíname na vás, vašu obetavú službu veriacim ako aj službu Panne Márii, pod ktorej  ochranu sa utiekate celý život. Ďakujeme za všetko, čo ste urobil pre Nepoškvrnenú Čistotu a pre miesto Jej zjavenia – Horu Zvir, ako aj pre ctiteľov Nepoškvrnenej Čistoty.  Vrelo ďakujeme za vaše apoštolské požehnanie! Modlíme sa za vaše zdravie a pohodu, a taktiež vás prosíme o neustálu modlitbu za náš národ, ktorého sa prišla ujať samotná jeho Patrónka. Veríme, že Jej oslovenie Slovenska ešte preukáže svoje bohaté plody.

 Ave Mária!  S   úctou a synovskou oddanosťou     

Váš    Anton Selecký          

HIrka2 Hirka3

Dnešného emeritného biskupa Mons. Ján Hirku za kňaza vysvätil blahoslavený Vasiľ Hopko 31. júla 1949. Po likvidácii gréckokatolíckej cirkvi komunistami bol 22. októbra 1952 zatknutý, uväznený a následne  odsúdený. Celých nasledujúcich 10 rokov bol väznený a perzekvovaný (zákaz pobytu v prešovskom kraji) až do roku 1963. Po páde komunistického režimu ho 21. decembra 1989 Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za prešovského sídelného biskupa. Ako oddaný ctiteľ Panny Márie si za svoje biskupské heslo zvolil motto: Pokoj a milosrdenstvo pod ochranou Márie.“ Prešovským diecéznym biskupom bol v rokoch 1990 -2002.  V roku 1995 vyhlásil na Hore Zvir vetu:   Neudialo sa tu nič, čo by bolo v rozpore s vierou a mravmi.“