Program šiesteho dňa návštevy Brazílie

27.07.2013 17:57


Program predposledného dňa návštevy Svätého Otca v Brazílii je opäť veľmi bohatý. Začína sa rannou svätou omšou v katedrále sv. Šebastiána v Riu de Janeiro o 8.00 hod. miestneho času (o 14.00 nášho času), ktorú slávi spolu s biskupmi SDM, kňazmi, rehoľníkmi a seminaristami. Pri príležitosti Roku viery sú texty slávenia z omše za evanjelizáciu národov. Spieva Schola Cantorum arcidiecézneho seminára San José spolu s mládežníckym zborom arcidiecézy.

Následne sa pápež František v Mestskom divadle stretne s politikmi, diplomatmi, predstaviteľmi občianskej spoločnosti, podnikateľmi, so svetom kultúry, ako aj so zástupcami iných náboženstiev. Po príhovore sa osobne pozdraví s niekoľkými reprezentantmi prítomných skupín.

Pri obede v arcibiskupskom sídle v Riu de Janiero sa Svätý Otec stretne s kardinálmi Brazílie a niektorými členmi Konferencie biskupov Brazílie, najpočetnejšej na svete. Pozostáva z 275 cirkevných administratívnych oblastí, z ktorých je 44 metropolitných diecéz, 213 diecéz, 3 eparchie, 11 prelatúr, 1 exarchát, 2 ordinariáty a jedna personálna apoštolská administratúra. Celkovo do konferencie patrí 459 biskupov a 9 kardinálov. Z nich sú piati voliči: João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života; Raymundo Damasceno Assis, arcibiskup-metropolita Aparecidy; Odilo Pedro Scherer, arcibiskup-metropolita São Paula; Geraldo Majella Agnelo, emeritný arcibiskup São Salvador da Bahia; Cláudio Hummes, emeritný prefekt Kongregácie pre klérus a emeritný prefekt São Paula. Ďalší štyria sú nevoliči: Paulo Evaristo Arns, emeritný arcibiskup São Paula, José Freire Falcão, emeritný arcibiskup Brasílie; Serafim Fernandes de Araújo, emeritný arcibiskup Belo Horizonte a Eusébio Oscar Scheid, emeritný arcibiskup São Sebastião do Rio de Janeiro.
Večer sa Svätý Otec opäť stretne s mladými účastníkmi SDM, a to na večernej vigílii, ktorá sa bude konať na Copacabane. –jk–