Púť ku úcte sv. Anny a Joachima v lesoch pri Jasove

17.07.2012 19:15

 

Púť ku úcte sv. Anny a Joachima v lesoch pri Jasove

sv.Joachim – sv.Panna Mária - sv.Anna

P:3, 06. 07. 2012 14:45, DOM

Rudník 6. júla (TK KBS) – Rímskokatolícky farský úrad v Rudníku a Opátstvo premonštrátov v Jasove pozývajú v dňoch 28. a 29. júla 2012 na Púť ku úcte sv. Anny a Joachima v kaplnke sv. Anny v lesoch nad Rudníkom pri Jasove. Prinášame program púte.

Program púte:

Sobota 28. júla 
17:00 Začiatok vysluhovania sviatosti zmierenia
18:00 Otváracia odpustová svätá omša (Angelus Štefan Kuruc, O.Praem., prior kláštora premonštrátov v Jasove)
19:00 Krížová cesta
20:00 Modlitba ruženca svetla a eucharistická poklona (do 21:00 h)

Nedeľa 29. júla 
7:30 Svätá omša (Konštantín Daniel Boleš, O. Praem.)
9:00 Odpustová svätá omša v maďarskom jazyku (Ondrej Kiss, O. Praem., farár v Debradi)
10:30 Slávnostná odpustová svätá omša (Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup)

TK KBS informoval Angelus Štefan Kuruc, O.Praem.