SDM: Kardinál Rylko o súčasnej atmosfére v Riu

16.07.2013 09:56

Prípravy na Svetové dni mládeže v Riu de Janeiro, na ktorých sa v dňoch 23. až 28. júla zúčastnia státisíce mladých z celého sveta, vrcholia. Z brazílskeho mesta sa včera vrátil kardinál Stanislaw Rylko, predseda Pápežskej rady pre laikov. Ako v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas povedal, v Riu cítiť atmosféru veľkého očakávania návštevy Svätého Otca a SDM. „Miestny organizačný výbor pracuje vo dne v noci, zapojené sú tisíce dobrovoľníkov. Zvlášť sa pracuje na úprave tých miest, kde sa uskutočnia veľké stretnutia mladých: na Copacabane a v Guaratibe.“ Kardinál Rylko si je istý, že v deň otvorenia SDM bude všetko pripravené.
Udalosť ovplyvnila nielen samotné mesto, ale aj celú Cirkev v krajine. Predchádza jej tzv. Misijný týždeň, počas ktorého budú mať mladí z rôznych krajín možnosť navštíviť veľkú časť brazílskych diecéz a predniesť svoje vlastné svedectvo viery. Počet účastníkov tohtoročných SDM by podľa kardinála mohol presiahnuť dva milióny. Miesto, kde sa uskutoční vigília a eucharistická slávnosť uzatvárajúca SDM, je oveľa väčšie ako letisko Cuatros Vientos v Madride, na ktorom slávil vtedajší pápež Benedikt XVI. svätú omšu počas 26. ročníka podujatia v roku 2011.

Brazília sa stala v posledných týždňoch dejiskom mnohých sociálnych protestov, ako však kardinál hovorí, ovplyvniť SDM by nemali. „Vo všeobecnosti je v súčasnosti atmosféra v celej krajine pokojná. Federálna vláda, ale aj vláda v Riu nás ubezpečili, že urobia všetko možné preto, aby sa SDM a návšteva pápeža Františka uskutočnili pokojným spôsobom a bez nepríjemností,“ dodáva predseda dikastéria.

Svätý Otec odletí do Brazílie v pondelok 22. júla. Na otázku, čo pápež František očakáva od SDM v Riu, kardinál Rylko odpovedá: „Pápež František počas týchto svojich prvých mesiacov pontifikátu ukázal, že mladí pre neho predstavujú jednu z priorít. Ukázal tiež veľkú schopnosť komunikovať s nimi. Pri rôznych príležitostiach sme videli náklonnosť, akú prechovávajú mladí k tomuto pápežovi a ako radi ho počúvajú. Pre pápeža Františka budú SDM v Riu určite príležitosťou veľkého evanjeliového siatia, ktoré si za hlavný cieľ kladie pomôcť mladým stretnúť sa s Kristom – jedinou nádejou, ktorá nesklame. Socha Krista Vykupiteľa na hore Corcovado s náručou otvorenou dokorán vyjadruje vo svojej podstate očakávanie Krista stretnúť sa a prijať mladých. Tiež si myslím, že nebude chýbať výzva Svätého Otca adresovaná mladým, ako je to vo zvyku. Vo svojej prvej encyklike Lumen fidei napísal: «Mladí túžia po veľkom živote... viera nie je útočiskom pre ľudí, ktorým chýba odvaha, ale je prehĺbením života!» Pri inej príležitosti povedal: «Nemajte strach z veľkých vecí!»; «Musíte vyjsť zo seba samých a prinášať Krista do periférií vo svete, ako existenciálnych, tak aj geografických!» Nezabúdajme na to, že témou nadchádzajúcich SDM je práve misijný mandát Krista: «Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov!» (por. Mt 28, 19).“ – mf –