Správa Vatikánskej komisie o Medžugorí ide k Benediktovi XVI. – konštatuje pozitívne pôsobenie zjavení Kráľovnej pokoja.

11.09.2012 20:08

 

Podľa portálu MEDJUGORJE TODAY (Medžugorie dnes) dnes prichádza z Vatikánu dobrá správa. Komisia, ktorá dokončuje správu o zjaveniach Kráľovnej pokoja v Bosne a Hercegovine pripravuje pozitívne hodnotenie udalostí na tomto milostivom mieste.

Komisia odborníkov na čele s kardinálom Camillom Ruinim  (na obr.) skúma materiály ohľadne Medžugoria od marca 2010.  Podľa informácií Komisia nenašla na udalostiach nič negtívneho, práve naopak, konštatuje pozitívne pôsobenie zjavení Kráľovnej pokoja.

 Správa Komisie je v záverečnej fáze prípravy (resp. už bola odoslaná) pre Kongregáciu Vatikánu pre vierouku, očakáva ju posúdenie samotným pápežom Benediktom XVI.-tym. 

https://www.medjugorjetoday.tv/6880/rome-will-get-positive-medjugorje-report/