Svätý Otec František odpovedal na list malého 3-ročného dievčatka

19.07.2013 19:56


P:3, 17. 07. 2013 14:14, ZAH

Rím. Svätý Otec František dostáva denne tisíce listov od ľudí zo všetkých kútov sveta a  na mnohé z nich osobne odpovedá. V uplynulých dňoch odpovedal na list trojročného dievčatka, ktoré sa s  ním stretlo pred vyše mesiacom na púti pri príležitosti 50. výročia úmrtia Jána XXIII., na ktorej sa zúčastnilo so svojou rodinou. Oznámili to talianske noviny „Eco di Bergamo“.

Na tomto stretnutí dostal pápež list od malej Alice Marie Roccovej, v  ktorom – s  pomocou svojej babičky – prosila o  požehnanie pre seba, pre svoju rodinu a kamarátov zo škôlky. Pred niekoľkými dňami dostala rodina nezvyčajnú poštu: list s pečiatkou vatikánskeho sekretariátu s pápežovou odpoveďou. V liste sa píše: „Svätý Otec Ti ďakuje za tvoj list a na príhovor Jána XXIII. ti vyprosuje, aby radostne rástlo tvoje priateľstvo s  Ježišom. Prosí Ťa, aby si sa zaňho modlila. Zo srdca udeľuje Tebe, Tvojim rodičom a  Tvojej babičke pápežské požehnanie, ktoré udeľuje zároveň všetkým Tvojim blízkym, najmä Tvojim učiteľkám v  škôlke a  kamarátom.“ Matka dievčatka povedala, že nikdy nerátala s tým, že by dostali odpoveď a  že je to veľké prekvapene, že pápež odpovedal na list jej dcéry popri množstve listov, ktoré dostáva.

Zdroj: ZENIT.org / Maike Sternberg-Schmitz
Preložila: Ľubica Hricová