Svätý Otec František upravil stanovy ordinariátov pre bývalých anglikánov

13.07.2013 02:12


P:3, 11. 07. 2013 17:05, ZAH

Vatikán. Ordinariáty pre bývalých anglikánov, ktorí vstúpili do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou, môžu získavať nových členov nielen z radov veriacich anglikánskeho spoločenstva, ale tiež medzi neveriacimi či katolíkmi, ktorí sa vzdialili od Cirkvi. Vyplýva to z doplňujúcich noriem, ktoré vydal pápež František pre personálne ordinariáty. Svätý Otec rozhodol, že členom ordinariátu sa môžu stáť tiež tí katolíci, ktorí nedokončili svoju cestu kresťanskej iniciácie v Katolíckej cirkvi, ale vraci sa do života Cirkvi vďaka pastoračnému a evanjelizačnému pôsobeniu ordinariátu. Nóta Kongregácie pre náuku viery zároveň pripomína, že členom ordinariátu sa je možné stáť prijatím ktoréjkoľvek sviatosti (krst, eucharistia, birmovanie), ale nie na základe subjektívnych preferencií.