Svätý Otec navštívi kostol augustiniánov

28.08.2013 12:43


V stredu 28. augusta na sviatok sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, Svätý Otec navštívi v Ríme komunitu augustiniánov. V ich rehoľnom kostole neďaleko námestia Piazza Navona, zasvätenom sv. Augustínovi, bude večer o 18. hodine predsedať liturgickej slávnosti. V ten istý deň sa zároveň začne generálna kapitula augustiniánov. V poradí už 184. generálna kapitula Rádu sv. Augustína, založeného v r. 1244, bude ďalej zasadať až do polovice septembra v priestoroch Patristického inštitútu Augustiniánum v susedstve Námestia sv. Petra. Zúčastní sa jej 90 kapitulárnych otcov, ktorí okrem iného budú voliť nového generálneho priora rádu. Návšteva pápeža Františka v kostole augustiniánov bude mať súkromný charakter, podobne ako to bolo v prípade jeho návštevy kostola jezuitov 31. júla. -jb-