Svätý Otec rozhodol o zmenách v Trnavskej arcidiecéze

03.07.2012 20:51

 

Svätý Otec rozhodol o zmenách v Trnavskej arcidiecéze

 Mons.Róbert Bezák

  Mons.Ján Orosch

P:3, 02. 07. 2012 12:00, PRE

Bratislava 2. júla (TK KBS) – Na základe apoštolskej vizitácie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. januára až 1. februára 2012, Svätý Otec odvolal J. E. Mons. Róberta Bezáka, CSsR z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy.

Rozhodnutie Svätého Otca prijímame v duchu viery a synovskej poslušnosti a prosíme Pána o požehnanie pre Cirkev na Slovensku.

Až do vymenovania nového pastiera pre Trnavskú arcidiecézu bude jej pastoračným riadením poverený pomocný biskup J. E. Mons. Ján Orosch ako apoštolský administrátor „sede vacante“.

Konferencia biskupov Slovenska