Švýcarsko: Referendum schválilo asistovanou sebevraždu v pečovatelských ústavech

17.07.2012 19:34

 

Švýcarsko: Referendum schválilo asistovanou sebevraždu v pečovatelských ústavech

Občané kantonu Vaud v referendu konaném 17. června 61,6 % hlasů schválili, aby byla povolena asistovaná sebevražda za podmínky, že pacient trpí nemocí vedoucí k smrti a že je schopen činit svobodná rozhodnutí. Vedoucí pečovatelského ústavu nebo šéflékař musí přitom potvrdit, že pacient splňuje tyto podmínky.

Referendum bylo iniciováno organizací Exit, která provádí asistovanou sebevraždu. Ta shromáždila k tomu potřebných 14 tisíc podpisů. Exit a podobné organizace argumentují tím, že staří lidé a nemohoucí musí mít právně stanovené “právo na sebeurčení”, aby mohli využít “služby” pomoci při sebevraždě. Kantonální vláda pak přišla s protinávrhem, který na rozdíl od původního návrhu sice asistovanou sebevraždu povoloval, ale jen za uvedených podmínek. Vládní protinávrh byl pak v referendu schválen.

Vedoucí osoby z řad katolíků a protestantů v kantonu Vaud se vyjadřovaly proti asistované sebevraždě. 11 pečovatelských ústavů vedených náboženskými organizacemi veřejně vyjádřilo principiální odmítání asistované sebevraždy prováděné na jejich pacientech a požadovalo výjimku ze zákona. Ale ministr zdravotnictví dal jasně najevo, že nebudou žádné výjimky ze zákona schváleného v referendu a že ti, kdo nebudou kooperovat (tj. neumožní pracovníkům organizace Exit vstup do pečovatelského ústavu), budou nejprve varováni a poté budou vůči nim aplikovány sankce. Na to, že zákon nutí jednat proti svědomí, už poukázal i představitel skupiny pečovatelských ústavů.