Trnavská arcidiecéza vydala vyhlásenie k incidentu v Bazilike sv. Mikuláša

10.03.2014 08:19

Trnava 6. marca (TK KBS) Trnavská arcidiecéza vydala vyhlásenie k sobotnému incidentu (1. marca 2014) v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Prinášame ho v plnom znení:

-----------------------------------------------------------------

Vyhlásenie k incidentu v Bazilike svätého Mikuláša

Svätá omša je stredobodom a vrcholom duchovného života veriaceho kresťana – katolíka. Cirkev ju slávi s úmyslom vyprosenia osobitnej milosti za mŕtvych alebo za živých. Úmysly svätých omší obetované Bohu za živých sú vyjadrením skutočnosti, že človek je hriešny a potrebuje Božiu pomoc – milosť na ceste spásy. Cirkev neobetuje sväté omše za svätých, ktorí už Božiu milosť nepotrebujú, vzhľadom na fakt, že ju už v nebi obsiahli, ale za hriešnych ľudí, ktorí sú na ceste spásy odkázaní na Božiu pomoc a milosrdenstvo. Doplňujúci komentár kňaza celebrujúceho sobotňajšiu svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave bol v tomto zmysle zbytočný, pretože Boh vie, aké milosti – duchovné či telesné dary daná osoba potrebuje.

Forma vyjadrenia nesúhlasu s komentárom kňaza ohľadom formulácie úmyslu svätej omše je poľutovaniahodná, nakoľko zo strany niektorých osôb prišlo k hrubému slovnému napadnutiu kňaza a dokonca k hrozbe fyzického násilia voči osobe kňaza. Trnavská arcidiecéza dôrazne odsudzuje takéto prejavy neznášanlivosti, ktoré sú nezlučiteľné s pravidlami desatora a s prikázaním lásky k blížnemu. Konštatujeme, že násilie, páchané na posvätnom mieste je v príkrom rozpore aj s posvätnosťou miesta a z tohto pohľadu ide o konanie znesväcujúce posvätný priestor chrámu.

Týmto vyhlásením apelujeme na všetkých veriacich, aby rázne odmietali takéto násilné formy vyjadrovania nesúhlasu a nedali priestor nikomu, kto by sa pokúšal podobným nedôstojným chovaním vnášať nenávisť do spoločenstva Cirkvi. Napriek tomu, že v sobotu 1. marca 2014 išlo v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave o konanie znesväcujúce posvätný priestor chrámu, Trnavská arcidiecéza nepodáva trestné oznámenie na osoby, ktoré takto vyjadrili svoje postoje.

-----------------------------------------------------------------

TK KBS informoval Arcibiskupský úrad v Trnave

www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140306036