UPOZORNENIE!!! Osoby s kontroverznou povesťou: “Mária Čobíková”

06.11.2012 02:22

 

 

Mária Č. vystupuje na rôznych diskusných fórach, kde vedome a dobrovoľne porušuje základné pravidlo diskusie:

- vyzýva ľudí, aby zverejňovali svoje vlastné mená, čím porušuje právo na anonymitu.

Na tento svoj skutok bola viac-krát upozornená, nechcela ani v sukromí riešiť tento spor a kedže naďalej v tom pokračuje – zotrváva v hriechu, ktorý je pohoršením pre ostatných. Z toho dôvodu je potrebné upozorniť aj verejnosť, aby sa dištancovali od jej nekalých praktík a modlili za ňu.

Tieto nešťastné praktiky sa stali na web.stránkach redakcii: Postoy.sk, Svet kresťanstva.sk, Blog o.Ján Duda…

Modlite sa za jej obrátenie, uzdravenie z citových zranení a oslobodenie najmä z tejto oblasti života, aby sa mohla zapájať do diskusie s čistým srdcom a bola verná Bohu i Cirkvi (pápežovi)

Nech jej Boh žehná na orodovanie všetkých Svätých.