V milánskej katedrále sa rozlúčili s kardinálom Martinim

04.09.2012 14:05

 

P:3, 03. 09. 2012 18:02, ZAH

Miláno 3. septembra (RV SK/RV CZ) – V milánskej katedrále sa dnes rozlúčili so zosnulým kardinálom Carlo Maria Martinim. Bývalý milánsky metropolita zomrel posledný augustový deň vo veku 85 rokov. Niekdajší milánsky arcibiskup bol po svojej smrti vystavený v katedrále, kde sa s ním prišlo rozlúčiť niekoľko osobností cirkevného, politického i spoločenského života.

Eucharistickej slávnosti s pohrebnými obradmi dnes predsedal milánsky arcibiskup kardinál Angelo Scola. Na začiatku slávnosti prečítal kardinál Angelo Comastri, generálny vikár Svätého Otca pre Mestský štát Vatikán a jeho zástupca na pohrebe, posolstvo, v ktorom Benedikt XVI. poukázal na hlbokú lásku tohto pastiera Cirkvi. Posolstvo prinášame v plnom znení.

“Drahí bratia a sestry,

v tomto okamihu by som chcel vyjadriť moju blízkosť, v modlitbe a s náklonnosťou, celej milánskej arcidiecéze, Spoločnosti Ježišovej, príbuzným a všetkým tým, ktorí si vážili a milovali kardinála Carla Mariu Martiniho a chceli ho odprevadiť na tejto jeho poslednej ceste.

«Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch» (Ž 119, 105): slovami žalmistu možno zhrnúť celé bytie tohto veľkorysého a verného pastiera Cirkvi. Bol Božím mužom, ktorý Sväté písmo nielen študoval, ale intenzívne ho miloval, spravil z neho svetlo svojho života, keďže všetko je «ad maiorem Dei gloriam», na väčšiu Božiu slávu. A práve pre toto bol schopný učiť veriacich a tých, ktorí hľadajú pravdu, že jediné Slovo, ktoré si zaslúži byť vypočuté, vítané a nasledované je to od Boha, pretože ukazuje všetkým cestu pravdy a lásky.

Robil tak s veľkou otvorenosťou ducha, neodmietajúc nikdy stretnutie a dialóg so všetkými, odpovedajúc konkrétne na pozvanie apoštola byť «stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás» (1 Pt 3, 15). Konal v duchu hlbokej lásky pastiera, podľa svojho biskupského motta Pro veritate adversa diligere, pozorný vo všetkých situáciách, najmä v tých ťažších, blízky s láskou tým, ktorí sa nachádzali v strachu, chudobe, utrpení.

V jednej homílii počas jeho dlhodobej služby ambroziánskej diecéze sa modlil takto: „Prosím ťa, Pane, urob nás pramenitou vodu pre iných, rozdeleným chlebom pre bratov, svetlom pre tých, ktorí kráčajú v temnotách, životom pre tých, ktorí tápu v tieni smrti. Pane, buď životom pre svet, Pane, ty nás veď k tvojej obete; spoločne budeme kráčať k tebe, vezmeme tvoj kríž, zakúsime spoluúčasť na tvojom Vzkriesení. Spolu s tebou budeme kráčať smerom k nebeskému Jeruzalemu, smerom k Bohu“ (Homília z 29. marca 1980). Pane, ktorý si sprevádzal kardinála Carla Mariu Martiniho celým jeho životom prijmi tohto neúnavného služobníka Evanjelia a Cirkvi v nebeskom Jeruzaleme.”

V závere posolstva udelil Svätý Otec všetkým prítomným, ktorí smútia za stratou kardinála, svoje požehnanie.