Vajnory sa sťažujú na hlučné lietadlá

16.07.2013 09:47

TASR, včera 13:59, aktualizované včera 17:54

Starosta mestskej časti žiada, aby lety pre ústavných činiteľov boli vykonávané v súlade s letovým prevádzkovým poriadkom letiska.


Bratislava 15. júla (TASR) - V ostatnom čase opäť vo zvýšenej miere prelietavajú lietadlá, orientované na Letisko M. R. Štefánika, veľmi nízko ponad mestskú časť Vajnory. Týka so to i vládneho špeciálu. Takisto sa zvyšuje tendencia nočných preletov s nedodržiavaním vzletovej výšky, ako aj koridoru. "Vieme, že bývame neďaleko letiska, napriek tomu si myslíme, že predstavitelia letiska by mali prísne dbať na dodržiavaní všetkých parametrov, ktoré súvisia s pristávaním a odlietaním lietadiel tak, aby obyvatelia okolitých mestských častí neboli vystavovaní nadmernému hluku," napísali obyvatelia Vajnôr v sťažnosti adresovanej starostovi Vajnôr Jánovi Mrvovi.

"Problém hluku z lietadiel mestská časť rieši takmer v pravidelných intervaloch. Znovu sme poslali listy na Letecký úrad SR a na Letové prevádzkové služby SR, v ktorých sme tieto inštitúcie opätovne požiadali o zabezpečenia dôsledného dodržiavania vzletovej výšky, nakoľko sa nám v poslednom období sťažujú občania na nadmerný hluk. Požiadali sme ich o vysvetlenie, keďže problémy s preletmi sa znova objavili," uviedol Ján Mrva. Ako dodal, "predstaviteľom leteckého úradu som osobne tlmočil nespokojnosť našich obyvateľov s nízkymi preletmi lietadiel ale predovšetkým z hluku, ktoré prelety spôsobujú".

Starosta Vajnôr listom oslovil aj Letecký útvar Ministerstva vnútra SR. Požiadal, aby lety pre ústavných činiteľov boli vykonávané v súlade s letovým prevádzkovým poriadkom letiska a aby boli uprednostňované vzletové dráhy mimo Vajnôr, ak to meteorologické podmienky dovolia. "Mestská časť problému s územnou blízkosťou letiska venuje zvýšenú pozornosť. Preto aj v stanovisku miestneho úradu k návrhu Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja požadujeme vypustiť zámer na rozšírenie letiska o novú paralelnú vzletovú a pristávaciu dráhu so súčasne jestvujúcou," doplnil Mrva.

"Letecký útvar Ministerstva vnútra SR vykonáva svoje lety presne podľa medzinárodných a národných predpisov a nariadení. Niekoľko konkrétnych letov v súvislosti s hlukom nad mestskou časťou Vajnory prešetroval aj Letecký úrad SR a nenašiel pri našich letoch odchýlku od štandardných prevádzkových postupov ani od trajektórie letu uvedenej v AIPe vydanom Letovo prevádzkovými službami SR, š.p.," reagoval Peter Lazarov z Komunikačného odboru Kancelárie ministra vnútra SR.