Zasvätenie Írska Panne Márii

07.08.2013 13:42

Írsko sa 15. augusta na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie zasvätí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Oznámila to Konferencia írskych biskupov. Obrad zasvätenia sa bude konať v národnej svätyni Knock a bude mu predsedať kardinál Seán Brady, prímas Írska, v prítomnosti biskupov, kňazov a veriacich z celej krajiny. „Modlitba zasvätenia“ – píše sa vo vyhlásení biskupov – „zveruje rodiny, domovy a diecézy Írska Ježišovi skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a prosí ju, aby bdela nad mladými Írmi.“ Podujatie je súčasťou Roku viery. V tejto súvislosti má akt zasvätenia pripomenúť krajine Máriu ako ženu viery. „Pápež František nás vo svojej encyklike o viere povzbudzuje, aby sme sa obrátili na Máriu ako na Matku Cirkvi a Matku našej viery“ – poznamenal kardinál Brady a vyhlásenie uzatvára pozvaním: „Pozývam všetkých ľudí Írska k účasti na tomto krásnom prejave oddanosti.“ –jk–Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2013/08/06/zasv%C3%A4tenie_%C3%ADrska_panne_m%C3%A1rii/slo-717534
Vatikánskeho rozhlasu