Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice, 7. júla 2013

13.07.2013 02:23
 

foto 205

Záznam z púte v Dechticiach na horu Boričky

ku Panne Márii, Kráľovnej pomoci, dňa 7. júla 2013

VIDEO: www.magnificat.sk/2013/07/zjavenie-kralovnej-pomoci-dechtice-7-jula-2013/