Zloženie kardinálskeho kolégia dnes / 115 kardinálov

09.03.2013 12:19

Kardinálske kolégium má v súčasnosti 207 členov, z toho 117 voličov. Deväťdesiati kardináli už dosiahli kánonický vek osemdesiat rokov, na voľbe pápeža sa tak zúčastniť nemôžu. Kardinál Kasper, ktorý narodeniny oslávil 5. marca a kardinál Poletto, ktorý vek osemdesiat rokov dosiahne 18. marca, budú môcť pápeža voliť, pretože stanovený vek dosiahli až po vyhlásení sede vacante.
V Sixtínskej kaplnke sa zíde len 115 kardinálov, chýbať budú indonézsky kardinál Darmaatmadja J. R. a škótsky kardinál O´Brien. Najväčší počet kardinálov voličov pochádza z Európy (61), Severnej Ameriky (17) a Južnej Ameriky (13). Afrika je na tom rovnako ako Ázia, oba kontinenty majú po 11 kardinálov. Strednú Ameriku budú zastupovať traja a Oceániu jeden kardinál. Čo sa týka krajín, medzi voličmi je najviac kardinálov z Talianska (až 28), z USA (11) a z Nemecka (6). Medzi silné krajiny, čo sa týka počtu kardinálov, patrí aj susedné Poľsko, z ktorého pochádzajú štyria.

Až 122 kardinálov z celkového počtu bolo kreovaných za Jána Pavla II. a 83 kardinálov kreoval Benedikt XVI. Najstarším z kardinálskeho kolégia je Talian Ersilio Tonini, ktorý v júli oslávi 99. narodeniny a najmladším Ind Baselios Cleemis Thottunkal, ktorý má len 53 rokov. – mf –