Zneužité MÉDIA (TV-rozhlas-tlač) utajené dokumenty medzi Mons.Bezákom a kongregáciou pre biskupov boli zverejnené

24.07.2012 01:13

 

Zneužité MÉDIA (TV-rozhlas-tlač) utajené dokumenty medzi Mons.Bezákom a kongregáciou pre biskupov boli zverejnené

Nedávno boli zverejnené súkromné dokumenty Cirkvi – pápeža Benedikta XVI. – v knihe talianského novinára Gianluigiho Nuzziho. Toto porušenie práva na súkromie – pápež  označil za trestuhodné.https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/06/01/vatikan-odmietol-knihu-o-vatileaks/

 

Aj v prípade s odvolaním Mons.Bezáka došlo k čiastočnému porušeniu tajomstva Cirkvi-pápeža, keď odvolanie biskupa sa malo zverejniť 2.7 (júla) 2012, ale tento dokument bol zverejnený už 2 dní pred tým.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120709040

 

V týchto dňoch vyšli na verejnosť ďalšie dokumenty týkajúce sa dôvodov  odvolania Mons.Bezáka:

„Odpovede na otázky (11.bodov) položené najdôstojnejším prefektom Kongregácie pre  biskupov.“

Mons.Bezák (ako aj Médiá) nemajú povolené zverejňovať dôvody a rozhovory medzi Svätou Stolicou a Mons.Bezákom – týkajúcich sa jeho odvolania a to dovtedy, pokiaľ sám pápež nepovolí ich zverejniť. Toto tajomstvo Cirkvi rešpektuje KBS, ale Médiá (TA3) aj napriek tomuto zákazu –  zverejnili spomínané dokumenty, týkajúce sa prípadu odvolania Mons.Bezáka

Ďalšie dokumenty týkajúce sa Svätej Stolice a Mons.Bezáka boli zverejnené televíziou TA3 a ďalšími médiami. Pojednáva sa o žiadosť Mons.Bezáka adresovanú konferencii biskupov. 

KBS sa k týmto dokumentom právom nevyjadruje, ale Média stále porušujú vnútro-cirkevné záležitosti.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120718029

Mons.Bezák takéto záležitosti nemá zverejňovať, ale riešiť s príslušnými orgánmi (so Svätou stolicou a pápežom)

Kedže sa tieto dokumenty zverejňujú so súhlasom Mons.Bezáka a mediálnych agentúr, obidva strany porušujú vnutor-cirkevné predpisy.

Výzva pre svetské a cirkevné Média

-nezverejňujte dokumenty, ktoré sú súkromnou korenšpodenciou medzi  Mons.Bezákom a Vatikánskymi úradmi, aj keby ich zverejńoval samotný Mons.Bezák. Táto sukromná korešpodencia je viazaná tajomstvom – pokiaľ si Mons.Bezák túto záležitosť nevyrieši s pápežom. Dovtedy ostáva v platnosti pre veriacich ako aj (neveriacich) – zachovanie interných záležitosti