Zo sobotnej homílie pápeža: Nemajme strach z nových vecí v Cirkvi

07.07.2013 01:55

 Sobotná ranná svätá omša v Dome sv. Marty bola posledná pred letnou dovolenkou Svätého Otca, a teda posledná s účasťou nejakej skupiny zamestnancov alebo hostí Vatikánu. Dnes boli na nej okrem iných prítomní členovia Švajčiarskej gardy. Pápež František v homílii poznamenal, že byť kresťanom „neznamená robiť množstvo vecí, ale nechať sa obnoviť Duchom Svätým“. Poukázal na to, že aj v živote Cirkvi sú „staré štruktúry“, ktoré musia byť zmenené a nemôžeme mať z toho strach. Vychádzajúc z evanjeliového spojenia «nové víno do nových mechov» sa zameral na obnovu, ktorú prináša Ježiš. „Doktrína Zákona“ – poznamenal – „je Ježišom obohatená, obnovená“. Ježiš robí všetko novým. Jeho obnova Zákona je pravá; Zákon zostáva ten istý, ale je vyzretejší, renovovaný. Poukázal na to, že požiadavky Ježiša boli väčšie ako požiadavky Zákona. Zákon umožňuje nenávisť voči nepriateľovi, kým Ježiš hovorí, aby sme sa za neho modlili. Toto je teda „Božie kráľovstvo, ohlasované Ježišom“. Obnova, ktorá je predovšetkým v našich srdciach. A upozornil nás, že „myslíme si, že byť kresťanom znamená robiť to či ono“, ale nie je to tak:

„Byť kresťanom znamená nechať sa Ježišom obnoviť v tomto novom živote. Ja som dobrý kresťan, každú nedeľu idem na omšu, robím to a ono... Ako by išlo o nejakú zbierku. Ale kresťanský život nie je koláž vecí, výpočet skutkov. Je harmonický, harmonizujúci celok, a to robí Duch Svätý! Obnovuje všetko: obnovuje naše srdcia, naše životy a umožňuje nám žiť v inom štýle, a to v štýle, ktorý trvá celý život. Nemôžeme byť kresťanmi tak trochu, na čiastočný úväzok. Kresťanstvo na čiastočný úväzok to nejde! Všetko, naplno, na plný úväzok. Túto obnovu spôsobuje Duch. Byť kresťanom nakoniec neznamená robiť množstvo vecí, ale nechať sa obnoviť Duchom Svätým, alebo podľa slov Ježiša, stať sa novým vínom.“

Novosť evanjelia, dodal Svätý Otec, je niečo nové, ale podľa tohto istého zákona, ktorý platí v dejinách spásy. A táto novosť ide za nás, obnovuje nás a
obnovuje aj štruktúry. To je dôvod, prečo Ježiš hovorí, že na mladé víno sú potrebné nové mechy.

V kresťanskom živote, aj v živote Cirkvi, staré štruktúry, zostarnuté štruktúry: je potrebné obnoviť ich! Cirkev o to vždy dbala prostredníctvom dialógu s kultúrami... Vždy sa obnovovala podľa miesta, času a ľudí. Toto Cirkev vždy robila! Od počiatku: spomeňme si na prvý teologický spor, či je potrebné dodržiavať všetky židovské zvyky, ak sa niekto chce stať kresťanom, alebo nie? Nie! Povedali, že nie! Pohania môžu vstúpiť do Cirkvi prijatím krstu tak ako . Prvá obnova... Cirkev stále napredovala tak, že nechala Duchom Svätým obnovovať tieto štruktúry. Nebojme sa toho! Nebojme sa novosti evanjelia! Nebojme sa novosti, ktorú v nás spôsobuje Duch Svätý! Nebojme sa obnovy štruktúr.“

Cirkev – pokračoval Svätý Otec – je slobodná, neustále je vedená dopredu Duchom Svätým. Evanjelium nás učí tomuto: slobode, aby sme vždy nachádzali novosť evanjelia v nás, v našich životoch, a tiež v štruktúrach. Pápež potom zdôraznil význam slobody pri voľbe nových nádob na túto novosť. Dodal, že kresťan je slobodným človekom, s tou slobodou, ktorú dáva Ježiš, „nie je otrokom zvykov, zabehnutých štruktúr“. Pripomenul aj to, že v deň Turíc bola s učeníkmi aj Panna Mária:

„A kde je matka, deti sú v bezpečí! Všetky! Prosme o milosť, aby sme sa nebáli novosti evanjelia, aby sme sa nebáli obnovy Duchom Svätým, aby sme sa nebáli zanechať zastarané štruktúry, ktoré nás zväzujú. Ak máme strach, vedzme, že je s nami naša Matka a ako deti príďme aj s naším strachom k
nej, ako hovorí najstaršia antifóna, aby nás prikryla svojím plášťom, zobrala pod svoju materinskú ochranu. Nech sa tak stane.“ –jk-