2.11. november - "Dušičky" sviatok všetkých verných, aj za duše v očistci

"Drahé deti! Ja som s Vami a dnes sa radujem,

že mi Najvyšší venoval dar byť s vami, učiť vás a viesť vás cestou dokonalosti.

Dietky, prajem si, aby ste boli nádhernou kyticou, ktorú si želám priniesť Bohu k sviatku všetkých svätých.

Pozývam vás, aby ste sa otvorili a žili podľa príkladu svätých.

Matka Cirkev ich vybrala, 

aby vám boli povzbudením pre váš každodenný život.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."

(25.10.1994 / Kráľovná Pokoja v Medjugorí)