28.novembra - 1.adventná nedeľa

 

 

"Moje deti!
     Mojim dnešným materinským želaním je, aby ste sa modlili modlitbou dôvery.

Nech vašu modlitbu nesprevádza strach, ale vedomie, že Boh má v rukách vašu budúcnosť.

Prichádza advent, čas stíšenia sa a očakávania príchodu lásky na tento svet.

Mojou túžbou je, deti moje, aby ste spolu so mnou odpovedali Bohu „staň sa“ zakaždým, keď máte strach o svoju budúcnosť.

V Jeho rukách ste v bezpečí.

Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca."

(15.11.2010 - prostredníctvom Martina / Panna Mária v Dechticiach pri Trnave)

 

 

"Moje deti!
     Veľmi vás milujem a veľmi túžim po tom,
aby vaše srdcia boli plné očakávania na narodenie môjho Syna,

ktorý k vám prichádza ako malé dieťa v mojom náručí.

Želám si, aby sa narodil vo vašich srdciach, aby ich zapálil svojou láskou.

Želám si, aby Emanuel - Boh lásky - prebýval medzi vami.

Žehnám vás svojím materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca."

(15.12.2009 - prostredníctvom Martina / Dechtice - SR)


 

 

Posolstvo, Medžugorie, 27. november 1986 

 
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste svoj život zasvätili s láskou mne, aby som vás mohla s láskou viesť. Milujem vás, drahé deti, zvláštnou láskou a chcem vás všetkých doviesť do neba k Bohu. Chcem, aby ste pochopili, že tento život je krátky v porovnaním s tým v nebi. Preto, drahé deti, znovu sa dnes rozhodnite pre Boha. Iba tak vám budem môcť ukázať, ako veľmi vás milujem ako veľmi si želám, aby ste sa spasili všetci a boli so mnou v nebi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "