25.11.nov.2000 p.Slavko Barbarič bol prijatý do nebeskeho kráľovstva / Novéna od: 15-23.11.

17.11.2010 22:41

www.magnificat.sk/nd/clanky2/barbari.html

10. VÝROČIE NARODENIA SA PÁTRA SLAVKA BARBARIČA PRE NEBO

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2000

„Drahé děti !

Dnes, když je vám nebe zvláštním způsobem blízko, vás volám k modlitbě, abyste skrze modlitbu dali Boha na první místo.

Dítka, dnes jsem vám blízko a žehnám každého z vás svým mateřským požehnáním, abyste měli sílu a lásku pro všechny lidi,

se kterými se setkáte ve svém pozemském životě, a abyste mohli dávat Boží lásku.

Raduji se s vámi a přeji si vám říci, že se váš bratr Slavko zrodil do Nebe a že se za vás přimlouvá.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

+++
Oslavme 10 let, kdy se náš bratr Slavko Barbarič zrodil do Nebe a podle ujištění Gospy se za nás přimlouvá,

Novénou od 15.11.do 23.11.2010.

Naše Novéna, je-li s vůlí Boží, jistě bude vyslyšena na přímluvu tak velikého ctitele Panny Marie.