Aké nepríjemnosti spôsobuje “odluka Cirkvi” v Nemecku ?

11.10.2012 14:20

https://politikaekonomikasociologia.wordpress.com/2012/10/10/ake-neprijemnosti-sposobuje-odluka-cirkvi-v-nemecku/

P:3, 24. 09. 2012 14:32, ZAH

Nemecko 24. septembra (RV) – Konferencia biskupov Nemecka publikovala dekrét, schválený Svätou stolicou, v ktorom vysvetľuje, že tí veriaci, ktorí pred občianskymi úradmi prehlásili, že už nepatria do Katolíckej cirkvi, nemôžu aktívne participovať ani na živote cirkevného spoločenstva, a teda ani na sviatostnom živote. Nový dekrét, platný pre Nemecko, zdôrazňuje, že nie je možné viac rozlišovať medzi „občianskou“ a „duchovnou“ príslušnosťou ku Katolíckej cirkvi. V tejto krajine platí právny systém, ktorý má ako jeden zo svojich aspektov financovanie rôznych cirkví podľa uvedenia príslušnosti k danému náboženskému vyznaniu veriacich v prihlasovacom úrade. Tento zápis zahŕňa istý finančný príspevok na ekonomickú podporu príslušnej cirkvi.

Význam nového dekrétu, ktorý vstúpi do platnosti dnes, objasňuje generálny sekretár biskupskej konferencie jezuita Hans Langendoerfer: „Predovšetkým ide o jasné vyhlásenie. Kto žiada úradne zrušiť svoju príslušnosť ku Katolíckej cirkvi, nepatrí už viac nijakým spôsobom do cirkevného spoločenstva. Nedá sa odísť, vyčleniť z Cirkvi v zmysle „občianskom“ a nazývať sa súčasne katolíkom. Toto je základný bod dekrétu. Toto bol stály postoj Konferencie biskupov Nemecka a sme radi, že dnes je to oficiálne potvrdené. Rozdiel oproti minulosti je v tom, že správca farnosti sa musí osobne zaoberať tými, ktorí chcú z Cirkvi odísť. Tento dokument teda vyjadruje aj našu starosť o tých, ktorí viac nechcú patriť do Cirkvi.“

Na otázku, ako to bude prebiehať v praxi, generálny sekretár nemeckej biskupskej konferencie odpovedal: „Tí, ktorí žiadajú, aby boli vyškrtnutí zo zoznamu príslušníkov Katolíckej cirkvi, dostanú list od svojho farára a budú požiadaní o jedno stretnutie. V tomto rozhovore budú prekonzultované motívy, ktoré viedli k rozhodnutiu a budú tiež objasnené následky viazané na vyčlenenie, resp. hľadané možnosti pre zmenenie rozhodnutia, teda zotrvanie v spoločenstve Cirkvi s právami vyplývajúcimi z príslušnosti a povinnosťami.”

( TK KBS, RV jak; ml ) 20120924031